piątek, 13 stycznia 2012
 
 BIBLIOTEKA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE 
AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK


Darmowy Internet w Gminnej  Bibliotece Publicznej w Trojanowie oraz w Filii w Korytnicy.
U nas można zupełnie za darmo skorzystać z Internetu w celach informacyjnych.
Wszystko to dzięki przystąpieniu naszej placówki do programu „Akademia Orange dla bibliotek”. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, tak by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjny i edukacyjnymi. Dzięki uczestnictwu w programie, Fundacja Orange sfinansowała Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie i  Filii w Korytnicy roczny dostęp do Internetu, książki :”ABC komputera 2012”, ”Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej”, „Internet na co dzień”, „Komputer i Internet dla seniorów” oraz materiały do przeprowadzenia  kursu  komputerowego dla seniorów.


Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie zrealizowała zadanie "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" w 2011 r. na które otrzymała dofinansowanie w kwocie 3700 zł z Biblioteki Narodowej. Za tą kwotę zakupiono 153 woluminy książek.Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie zorganizowała
w ramach programu
AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK
KURS  KOMPUTEROWY  dla osób 50 +
W dniach 27-30.12.2011r. w godzinach 10°°-13°°
Szkolenie obejmowało:
·       Podstawy pracy z komputerem
·       Korzystanie z Internetu – podstawy
·       Obsługa drukarki
W kursie wzięło udział 3osoby.
Szkolenie przeprowadziły pracownice Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie  Krystyna Nagadowska i Elżbieta Szlendak.