wtorek, 13 maja 2014

Czy lekcja biblioteczna musi być nudna?Na pytanie: czy lekcja biblioteczna musi być nudna, mogą odpowiedzieć Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Trojanowie.

Dziś w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie z Uczniami oraz Wychowawczynią klasy III Szkoły Podstawowej im. Bolesława Grudniaka w Trojanowie. Celem lekcji bibliotecznej było odkrycie drogi, jaką musi przebyć książka,  zanim w bibliotece trafi w ręce czytelnika. Oprócz  informacji teoretycznych bibliotekarze zaproponowali  wszystkim uczestnikom spotkania warsztaty katalogowania oraz pisania książki. Trzecioklasiści poznali tajniki karty katalogowej, własnoręcznie katalogując po jednej nowości zakupionej ostatnio do Biblioteki.  Później było jeszcze ciekawiej, a nawet twórczo - wszyscy Uczniowie zaangażowali się w pisanie lub ilustrowanie książki. W ciągu godziny powstały dwa niepowtarzalne utworu literackie - bajka dla dzieci pt. "Zamieszanie Smerfów" i opowieść  przygodowa "Przygody klasy III" :)
Warsztaty zakończyły się prezentacją  napisanych  utworów.
Czas lekcji bibliotecznej upłynął nam wszystkim bardzo miło i zbyt szybko, dlatego już umówiliśmy się na kolejne spotkanie w Bibliotece. Do zobaczenia :)   

Zobaczcie galerę zdjęć ze spotkania na Facebooku 

wtorek, 6 maja 2014

ELIMINACJE GMINNEGO ETAPU XXXI KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie 

   zaprasza na eliminacje 
Gminnego Etapu 
XXXI Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci  im. Kornela Makuszyńskiego
 dnia 04 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 10ºº
w czytelni
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE.

*  Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Trojanów typują dwóch uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych konkursu.

*  Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:
   - uczniowie klas I – III szkół podstawowych
   - uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

*  Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

*  Komisja Konkursowa przy ocenie recytatorów weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, tempo recytacji, interpretację utworów, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

*  Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia komisja Konkursowa.

*  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. W każdej grupie wiekowej Komisja wyłoni zwycięzców Konkursu, dla których przewidziane są nagrody książkowe.

*  Zgłoszenia uczestników należy dokonać do dnia 27.05.2014r. na adres: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TROJANOWIE
08 – 455 Trojanów,  tel.  025 682 75 71 lub przysłać skan zgłoszenia  e-mailem gbptrojanow@op.pl  Konieczne jest też wypełnienie i dostarczenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu. 


  XXXI KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

KARTA UCZESTNIKA


1.      Imię i nazwisko _________________________________________________________________
2.      Szkoła ______________________________________________________________ klasa _____
3.      Repertuar (tytuł i autor- pełne imię i nazwisko):
a/ poezja ________________________________________________________________________
b/ proza _________________________________________________________________________
4.      Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora (czytelnie) adres e-mailowy
pieczęć szkoły
Oświadczenie Uczestnika Konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu recytatorskiego  (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 

Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:………………………………………….

Data i czytelny podpis ucznia:……..................................czwartek, 1 maja 2014

Uwaga informacja dla Czytelników.

Informacja dla Czytelników!

 W dniu 2 maja 2014r. Biblioteka zaprasza  Czytelników do korzystania z usług wypożyczalni i czytelni w Trojanowie, Filia w Korytnicy nieczynna.