środa, 14 grudnia 2016

BIBLIOTEKA BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU REMONTU

BIBLIOTEKA BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU REMONTU
W związku z rozpoczęciem malowania i remontu pomieszczenia wypożyczalni, a następnie inwentaryzacji księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie, podczas którego nie jesteśmy w stanie nawet w ograniczonym zakresie świadczyć usług, chcielibyśmy poinformować Państwa, iż od dnia 19 grudnia do końca roku (2 tygodnie) Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie będzie zamknięta dla Czytelników.
Wypożyczone przez Was książki zostaną przedłużone automatycznie o 2 tygodnie.

Prosimy o zaopatrzenie się w naszej Bibliotece w zapas książek przed 16 grudnia!

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Spotkamy się w Bibliotece zaraz po Nowym Roku 

czwartek, 20 października 2016

Wyniki III Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły


W chłodne październikowe przedpołudnie czytelnia Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie szczelnie wypełniła się widzami i uczestnikami III Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły. 
W zmaganiach konkursowych  wzięło udział 31 recytatorów ze Szkół w: Trojanowie, Korytnicy, Życzynie, Podebłociu, Więckowie, Woli Koryckiej i Damianowie.
Celem  konkursu było popularyzowanie  poezji Karola Wojtyły, pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego, stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.
Uczestnicy mieli za zadanie  zaprezentować dwa utwory autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II. Prezentacje recytatorów oceniła komisja konkursowa w składzie:  Pani Elżbieta Szlendak, Pani Agata Niezgoda,   Pani Krystyna Nagadowska. Komisja dokonała oceny recytatorów i wytypowała zwycięzców  oraz przyznała wyróżnienia, komisja przyznała wszystkim recytatorom pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. Nagrody zwycięzcom wręczył  Wójt Gminy Trojanów Pan Stanisław Kostyra.


W grupach klas I –III:
I miejsce  Zofia Prządka, ZS w Trojanowie  –  nagroda książkowa - „Opowieści Biblijne”
I miejsce  Mateusz Woźniak , ZS w Korytnicy – nagroda książkowa -„Wielka księga uczuć”
II miejsce  Gabriela Błachnio , ZS w Życzynie –nagroda książkowa -„ Zezia i inne problemy Świata”
Wyróżnienie  Julia Paprota, SP w Damianowie  -  nagroda książkowa -„Wiersze, że aż strach”
Wyróżnienie   Paulina ZygadłoZS w Życzynie  – nagroda książkowa -„ Malina cud – dziewczyna”
Wyróżnienie Emilia Mroczek, SP w Woli Koryckiej – nagroda książkowa -„Przygody roztargnionej czarownicy”

W grupie klas IV – VI:

I miejsce Aleksandra Jakubaszek, SP w Woli Koryckiej – nagroda książkowa - „Święci codziennego użytku”
II miejsce Katarzyna Kamińska, ZS w Trojanowie – nagroda książkowa - „Elementarz Jana Pawła II”
Wyróżnienie Amelia Urban, SP w Więckowie – nagroda książkowa -„Matylda”
Wyróżnienie Karolina Gruszka, SP w Życzynie – nagroda książkowa -„e-mail od Pana Boga”

Gimnazjum:
I miejsce Aleksandra Czyszek , ZS w Podebłociu –  nagroda książkowa - „ Święty Jan Paweł II”
I miejsce Daniela Budzisz, ZS w Korytnicy   – nagroda książkowa - „Święty Jan Paweł II”
Wyróżnienie Aleksandra Maraszek, ZS w Trojanowie – nagroda książkowa -„Gwiazd naszych wina”

Wszyscy obecni na konkursie otrzymali pamiątkę w postaci książeczki z  pt. „Myśli” Jana Pawła II. Chwilę przed rozpoczęciem konkursu :)

Podziękowanie                                   PodziękowanieDziękuję wszystkim  Recytatorom za udział w III Gminnym Konkursie Recytatorskim  
Poezji Karola Wojtyły.

Pragnę serdecznie podziękować Nauczycielom i Rodzicom za zaangażowanie się
w przygotowanie Uczestników konkursu ze Szkół:
w Trojanowie, Korytnicy, Podebłociu, Życzynie, Więckowie, Woli Koryckiej i Damianowie.

    Myślę, że dzięki Państwu konkurs był okazją dla dzieci i młodzieży  do rywalizacji, ale także był sposobnością by na nowo zgłębić  twórczość Jana Pawła II  i szukać w niej inspiracji do rozwoju duchowego i artystycznego.

                                                                                                                                                                                                                                                             Dyrektor Biblioteki 
                                                                                          Elżbieta Szlendak


środa, 5 października 2016

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły 

19.10.2016 r. o godz. 10.00 w  Gminnej   Bibliotece Publicznej w Trojanowie.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowieponiedziałek, 26 września 2016

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły

III Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły 
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie serdecznie zaprasza Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Trojanów do udziału w  Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły.
Konkurs odbędzie się dnia  19.10.2016 r. o godz. 10.00 w  Gminnej   Bibliotece Publicznej w Trojanowie.
Cele konkursu:
Popularyzacja  poezji Karola Wojtyły.
Pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego.
Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.
Regulamin:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej 
z Gminy Trojanów.
Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych :
klasy I - III  szkoły podstawowej,
klasy IV - VI szkoły podstawowej,
klasy I - III gimnazjum.
Szkoły zgłaszają po 2  uczestników z każdej grupy wiekowej, wytypowanych w eliminacjach szkolnych.
Uczestnik prezentuje dwa utwory:
autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II.
Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.). Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
Komisja Konkursowa, przy ocenie recytatorów, weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, tempo recytacji, interpretację utworów, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
Zwycięzcy konkursu zdobędą nagrody książkowe, natomiast wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty zgłoszenia 
Wypełnioną Kartę zgłoszenia ( załączoną poniżej) prosimy przesłać lub dostarczyć w nie przekraczalnym terminie do 12 października  2016 r. na adres organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie,      08-455 Trojanów lub  drogą elektroniczną e-mail  gbptrojanow@op.pl  Konieczne jest też wypełnienie i dostarczenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
Program  konkursu:

·         godz. 10.00 – otwarcie konkursu i przesłuchania recytatorów w trzech grupach wiekowych:                   szkoła podstawowa  oraz gimnazjum .
·         godz. 12.00 – narada jury
·         godz. 12.45-  uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
·         godz. 13.30 –słodki poczęstunek i zakończenie.
Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia dostępne są również na stronie internetowej Biblioteki w Trojanowie   http://bibliotekatrojanow.blogspot.com/
Tel.  25 682 75 71Karta zgłoszenia
na
Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły
Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
Szkoły zgłaszają po 2 uczestników z każdej grupy wiekowej.
1.     Imię i nazwisko……………………………………………………….
2.     Szkoła…………………………… ……….. ……. Klasa ……………
3.     Repertuar - (tytuł i autor – pełne imię i nazwisko)

a)     Utwór  1………………………………………………………

b)    Utwór  2  ……………………………………………………..
4.     Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora  (czytelnie)………………………………………………………….

 Pieczęć szkoły


Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji i promocji Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 
Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:……………………………………………….

Data i czytelny podpis ucznia:………………………………………………………………..

środa, 21 września 2016

Wycieczka Uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wieckowie

We wtorkowe popołudnie 20 września  Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie gościła Uczniów i Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Więckowie. W programie wycieczki szkolnej znalazła się nasza Biblioteka z czego BARDZO się cieszymy.
 Dla najmłodszych dzieci dużą atrakcją był nowy kącik zabaw, starsze dzieci zwiedziły Bibliotekę oraz wysłuchały informacji o zasobach książkowych i nowych technologiach dostępnych dla każdego Czytelnika w  naszej Bibliotece. Chętni Uczniowie wzięli udział w krótkich warsztatach pisarskich a część osób zapisała się do Biblioteki i wypożyczyła książki.