poniedziałek, 23 grudnia 2019

Nowości książkowe w ramach realizacji programu Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

            "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", w  którym wzięła udział po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie, jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. Nasza Biblioteka  wraz z Filią w Korytnicy otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 500 zł.
          W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego użytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.poniedziałek, 2 grudnia 2019

Warsztaty pachnące piernikiem