piątek, 12 stycznia 2024

Biblioteka w Trojanowie pracuje w soboty


 

czwartek, 29 czerwca 2023

Biblioteka czynna w następujące soboty:


 

poniedziałek, 24 kwietnia 2023

Gminne eliminacje XXXIX Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego

 

XXXIX KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI

 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

 

ELIMINACJE GMINNE

Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie 

zaprasza uczniów szkół podstawowych

do udziału w konkursie

 

REGULAMIN

  • Uczestnicy prezentują się w jednej z trzech grup wiekowych:

Ø  uczniowie klas I - III szkół podstawowych

Ø  uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

Ø  uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych

 

  • Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

 

  • Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację    utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

  • Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Konkursowa.
  • Konkurs przebiega w 4 etapach:

v  ELIMINACJE SZKOLNE - do  8 maja 2023 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach  gminnych.

v  ELIMINACJE GMINNE – dnia  12 maja 2023 r. o godzinie 10  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie. Zgłoszenia do udziału w eliminacjach gminnych  należy dostarczyć do dnia 9 maja . Jury typuje po dwóch recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.

v  ELIMINACJE POWIATOWE  odbędą się 18 maja o godzinie 10.00 Jury wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale.

v  FINAŁ odbędzie się 6 czerwca 20230 (wtorek) o godz 9. Sala Biała MOK w Siedlcach

                              

·         Nagrody w poszczególnych etapach konkursu fundują ich Organizatorzy.

·         W celu zgłoszenia do finału laureatów eliminacji powiatowych należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej mok.siedlce.pl w zakładce KONKURSY→Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży im. K. Makuszyńskiego oraz załączyć wymagane zgody. Zgody dostępne będą również  w dniu konkursu w naszej bibliotece.

·         Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego
przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku. Organizatorzy szczebli lokalnych (szkolnych, gminnych, powiatowych, miejskich) są współadministratorami danych osobowych organizowanego konkursu. Zgody odebrane od uczestników oraz ich opiekunów są przechowywane u organizatorów poszczególnych etapówz wyjątkiem osób zakwalifikowanych do
kolejnego etapu, których zgody przekazywane organizatorowi szczebla wyższego, a zgody osób zakwalifikowanych do Finału będą przekazane do Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

·         Zgłoszenie do udziału w eliminacji gminnych jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją z treścią regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie.

·         Zgłoszenie do  udziału w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją z treścią regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Garwolinie.

·         Szczegółowych Informacji udzielają: biblioteki,  

                                                       MPBP w Garwolinie tel. 25 682 24 21

                                                       mok.siedlce.pl   tel. 25 794 31 01


        Na zgłoszenia do eliminacji powiatowych czekamy do 12 maja 2023 r.

        W celu zgłoszenia do udziału w eliminacji powiatowych należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną
w załączniku.

 

                                 XXXVIII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

 

                                                  KARTA UCZESTNIKA – eliminacje powiatowe

 

 

1.      Imię i nazwisko uczestnika*__________________________________________________________

2.      Szkoła ____________________________________________________________ klasa                 

3.      Repertuar (tytuł i autor- pełne imię i nazwisko):

a/ poezja ________________________________________________________________________

b/ proza _________________________________________________________________________

4.      Imię i nazwisko opiekuna* (czytelnie)

                                                                                                                                                                         

5.      Telefon i adres e-mailowy opiekuna

 

 

 

 

*Uczestnicy oraz opiekunowie zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku

poniedziałek, 23 stycznia 2023

Zapraszamy do biblioteki w następujące soboty!


 

piątek, 30 grudnia 2022

czwartek, 8 września 2022

Godziny pracy Biblioteki w Trojanowie