środa, 7 czerwca 2017

INFORMACJA

INFORMACJA

W dniu 16 czerwca 2017 r. (tj. piątek) 
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
będzie nieczynna.


Zaproszenie na prelekcję Pana Krzysztofa Klimaszewskiego

Zapraszamy wszystkich chętnych do czytelni naszej biblioteki 
dnia 13 czerwca 2017 r. o godzinie 11,oo 
na spotkanie z ppłk. w rez. Panem Krzysztofem Klimaszewskim, który opowie o swoim udziale w misjach pokojowych w Kosowie i innych miejscach dotkniętych wojną.
Będzie to swego rodzaju lekcja żywej historii. 
Zapisy w bibliotece lub pod nr tel. 25 682 75 71


czwartek, 18 maja 2017

Eliminacje XXX IV Konkursu dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego

W środę 17 maja 2017 r.  Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie zorganizowała eliminacje XXX IV Konkursu dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, w których wzięło udział 20 Recytatorów z sześciu Szkół Podstawowych: w Trojanowie, Korytnicy, Podebłociu, Więckowie, Woli Koryckiej oraz w Budziskach. Uczniowie konkurowali  w dwóch grupach wiekowych:  klas I-III klas IV-VI.

Komisja w składzie:

1.     Pani Elżbieta Szlendak
2.     Pani Agata Niezgoda
3.     Pani Krystyna Nagadowska,
 dokonała oceny recytatorów i wytypowała zwycięzców nagrodzonych książkami. Dodatkowo Zwycięzcy zapewnili sobie udział w etapie powiatowym w Garwolinie. Komisja przyznała wyróżnienia nagrodzone książkami.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnym upominkiem  oraz dyplomami za udział.

W grupie klas I-III:
I miejsce: Aleksandra Piskor  – ZS im. Dawnych Słowian w Podebłociu
II miejsce:  Dominika Mroczek – Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej
Wyróżnienie: Zofia Urban – Szkoła Podstawowa w Więckowie
Wyróżnienie:  Julia Bogusz– Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej
Wyróżnienie:  Mateusz Woźniak – ZS im. Jana Pawła II w Korytnicy

         
W grupie klas IV – VI:
I miejsce: Krystian Ostałowski – Szkoła Podstawowa w Budziskach
II miejsce: Martyna Bany – ZS im. Dawnych Słowian w Podebłociu
Wyróżnienie:  Aleksandra Kwas – Szkoła Podstawowa  im. Bolesława Grudniaka w Trojanowie
Wyróżnienie:  Julia Buczek – Szkoła Podstawowa w WięckowiePodziękowanie

Podziękowanie
Dziękujemy wszystkim  Recytatorom za udział w gminnych eliminacjach  

XXXIV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.

Pragniemy serdecznie podziękować Nauczycielom za zaangażowanie się w przygotowanie Uczestników konkursu ze Szkół:
w  Trojanowie, Podebłociu, Korytnicy, Budziskach, Woli Koryckiej i w Więckowie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Komisja konkursowa: 

Elżbieta Szlendak
Krystyna Nagadowska
Agata Niezgodawtorek, 25 kwietnia 2017

GMINNE ELIMINACJE XXXIV KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO


Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie 
zaprasza
 na gminne eliminacje 

XXXIV   KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI
 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

które odbędą się
17 maja 2017 r.  o godz. 10°° w czytelni Biblioteki w Trojanowie. Zgłoszenia  uczestników prosimy nadsyłać lub dostarczyć do 11 maja 2017 r.  Placówka ta typuje po dwóch recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.

  
Finał   Siedlce, 13 czerwca 2017 r.
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

zapraszamy
uczniów szkół podstawowych
do udziału w konkursie

REGULAMIN

  • Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

v  uczniowie klas I - III szkół podstawowych
v  uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

  • Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

  • Sądy Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację    utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

  • Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.

  • Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.

  • Konkurs przebiega w 4 etapach:
v  ELIMINACJE SZKOLNE - do 10 maja 2017 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje dwóch   uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.
v  ELIMINACJE GMINNE  - 17 maja 2017 r.  o godz. 10°° w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie. Zgłoszenia  uczestników prosimy nadsyłać lub dostarczyć do 11 maja 2017r.  Placówka ta typuje po dwóch recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.  ( gbptrojanow@op.pl  tel. 25 682 75 71 )
v  ELIMINACJE POWIATOWE -  24 maja 2017 r.  o  godz.  1000 w Miejsko  Powiatowej  Bibliotece  Publicznej  w  Garwolinie. Jury  wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale. (Jeśli w powiecie jest dużo szkół podstawowych i nie odbywają się eliminacje gminne organizator ma prawo zmniejszyć ilość reprezentantów szkół do dwóch w każdej grupie).
v  FINAŁ13 czerwca 2017 r. w Siedlcach. Początek o godz. 900 MOK, Sala Widowiskowa PODLASIE  ul. Sienkiewicza 63
 
Informacji udzielają: biblioteki, ośrodki kultury i Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

(tel. 25-794-31-24, Halina Tunkiewicz, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl).

XXXIV KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

                                                       KARTA UCZESTNIKA1.      Imię i nazwisko _________________________________________________________________
2.      Szkoła ______________________________________________________________ klasa _____
3.      Repertuar (tytuł i autor- pełne imię i nazwisko):
a/ poezja ________________________________________________________________________
b/ proza _________________________________________________________________________
4.      Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora (czytelnie) adres e-mailowy
pieczęć szkoły
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora gminnych eliminacji: na potrzeby XXXIV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci  im. Kornela Makuszyńskiego oraz promocji tego konkursu na stronie GBP w Trojanowie  i w mediach (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 

Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:………………………………………….
Data i czytelny podpis ucznia:……………………………………………………………


piątek, 10 lutego 2017

Ferie


w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie zaprasza chętne Dzieci  na zajęcia w  FERIE ZIMOWE.
Wtorek 14 luty 2017 r.,  godzina 10°°-12°°
Środa 15 luty 2017 r.,  godzina 10°°-12°°
Czwartek 16 luty 2017 r.,   godzina 10°°-12°°
W kolejnym tygodniu ferii
 Wtorek 21 lutego 2017r. teatrzyk
„Muzykanci z Bremy”  godzina 12°°
Środa  22 lutego 2017 godzina 12°°zajęcia plastyczne
i  słodkie zakończenie  zajęć w Bibliotece
W programie: gry planszowe, zajęcia plastyczne: maski karnawałowe, niespodzianki, głośne czytanie książek wspaniała zabawa!


ZAPRASZAMY!