piątek, 18 maja 2018

Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie.


W środowe przedpołudnie  18 maja 2018 r. w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie odbyły się gminne eliminacje do XXXV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. W konkursie wzięło udział 18 recytatorów z siedmiu Szkół Podstawowych z  Gminy Trojanów, w grupach klas I-III i klas IV-VI.
Komisja w składzie : Elżbieta Szlendak oraz Krystyna Nagadowska,
dokonała oceny recytatorów i wytypowała laureatów.  
Nagrody zwycięzcom konkursu oraz wyróżnienia wręczył Wójt Gminy Trojanów Stanisław Kostyra. Wszyscy recytatorzy zostali nagrodzeni pamiątkowym dyplomem za udział i drobnym upominkiem.
Osoby, które zajęły I i II miejsce będą reprezentować  naszą Gminę w eliminacjach powiatowych w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Garwolinie.

W grupach klas I –III,   nagrody książkowe otrzymali:
I miejsce: Emilia Mroczek – Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej, otrzymała nagrodę książkową pt. „500 cudów natury”.
II miejsce:  Paulina Tomaszek Szkoła Podstawowa w Korytnicy, otrzymała nagrodę książkową pt. „Gwiaździsta noc Vincenta  i inne opowieści”.
Wyróżnienie: Wiktor  Świtaj – Szkoła Podstawowa w Więckowie, otrzymał nagrodę książkową pt. „ Nela i polarne zwierzęta”.
Wyróżnienie:  Wiktoria Kurek –  Szkoła Filialna w Damianowie, otrzymała nagrodę książkową pt. „Nela na wyspie rajskich ptaków”.
Wyróżnienie:  Julia Bogusz – Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej, otrzymała nagrodę książkową pt. „Dlaczego tańczymy ze szczęścia”.

W grupie klas IV – VI, nagrody książkowe otrzymali:

I miejsce: Monika Dworak – Szkoła Podstawowa w Trojanowie, otrzymała nagrodę książkową pt. „Zwiedzamy Polskę”.
II miejsce: Aleksandra Piskor – Szkoła Podstawowa w Podebłociu, otrzymała nagrodę książkową pt. „Niezwykłe miejsca”.
Wyróżnienie: Wiktoria  Zackiewicz - Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej otrzymała nagrodę książkową pt. „Cudowny chłopak”.
Wyróżnienie:  Kinga Kwas – Szkoła Podstawowa w Budziskach, otrzymała nagrodę książkową pt. „Odkrywca”.


Podziękowanie

Dziękuję wszystkim  Recytatorom za udział w gminnych eliminacjach

XXXV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.

Pragnę serdecznie podziękować Nauczycielom za zaangażowanie się w przygotowanie Uczestników do konkursu ze Szkół:
w  Trojanowie, Podebłociu, Korytnicy, Budziskach, Woli Koryckiej, w Więckowie oraz w Damianowie.Elżbieta Szlendak
Dyrektor
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie


Pamiątkowe zdjęcie :)


poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Gminne eliminacje XXXV KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO


Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie 
zaprasza
 na gminne eliminacje 

XXXV   KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI
 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

które odbędą się
16 maja 2018 r.  o godz. 10°° w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie. Zgłoszenia  uczestników prosimy nadsyłać lub dostarczyć do 11 maja 2018 r.,
wraz z podpisanym oświadczeniem. Informacje o konkursie pod nr telefonu 25 682 75 71
XXXV KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
Finał -  Siedlce, 13 czerwca 2018 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
zaprasza
uczniów szkół podstawowych
do udziału w konkursie

REGULAMIN

  • Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

v  uczniowie klas I - III szkół podstawowych
v  uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
(klasy siódme będą uwzględnione w konkursie od przyszłego roku)

  • Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

  • Sądy Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację    utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

  • Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna. (Użycie gestów czy rekwizytów ograniczamy do MINIMUM, skupiamy się na recytacji).

  • Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.

  • Konkurs przebiega w 4 etapach:
v  ELIMINACJE SZKOLNE - do 10 maja 2018 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje dwóch uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.
v  ELIMINACJE GMINNE I MIEJSKIE -   16 maja 2018 r. o godzinie 1000 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie. Placówka ta  typuje  po dwóch   recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych Zgłoszenia  uczestników prosimy nadsyłać lub dostarczyć do 11 maja 2018 r., wraz z podpisanym oświadczeniem.
v  ELIMINACJE POWIATOWE 29   maja 2018 r.  o  godz.  1000 w Miejsko Powiatowej  Bibliotece   Publicznej  w  Garwolinie .Jury  wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale. (Jeśli w powiecie jest dużo szkół podstawowych organizator ma prawo zmniejszyć ilość reprezentantów szkół do dwóch w każdej grupie).
v  FINAŁ13 czerwca 2018 r. w Siedlcach. Początek o godz. 900 MOK, Sala Widowiskowa PODLASIE  ul. Sienkiewicza 63
  Informacji udzielają: biblioteki, ośrodki kultury i Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
(tel. 25-794-31-24, Halina Tunkiewicz, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl).XXXV KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

KARTA UCZESTNIKA


1.      Imię i nazwisko _________________________________________________________________
2.      Szkoła ______________________________________________________________ klasa _____
3.      Repertuar (tytuł i autor- pełne imię i nazwisko):
a/ poezja ________________________________________________________________________
b/ proza _________________________________________________________________________
4.      Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora (czytelnie) adres e-mailowy
pieczęć szkoły
  Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora gminnych eliminacji: na potrzeby XXXV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci  im. Kornela Makuszyńskiego oraz promocji tego konkursu na stronie GBP w Trojanowie  i w mediach (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 

Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:………………………………………….
Data i czytelny podpis ucznia:……………………………………………………………czwartek, 8 marca 2018

Warsztaty robienia tradycyjnych palm.


Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
zaprasza
wszystkich chętnych do czytelni Biblioteki
dnia 21 marca 2018 r. o godzinie 11,oo  
na warsztaty robienia palm wielkanocnych
pod kierunkiem Pani Marii Bienias – artystki ludowej.

Zapisy w Bibliotece osobiście lub telefonicznie 25 682 75 71 lub 572 296 977

środa, 17 stycznia 2018

Teatrzyk "Skrzat Titelitury" na scenie Remizy Strażackiej w Trojanowie - Biblioteka zaprasza Dzieci

Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
Zaprasza Dzieci
wraz z Rodzicami

na teatrzyk „Skrzat Titelitury”


w wykonaniu Studia Teatralnego KRAK-Art
Przedstawienie odbędzie się
dnia 24 stycznia 2018 r.  o godzinie 15°°
Scena w ogrzewanym budynku Remizy  - OSP 
w Trojanowie

Zapraszamy do GBP Trojanów w godzinach od 8°° do 16°°

by zgłosić swój udział i odebrać darmową wejściówkę na spektakl.
Można też zgłosić się telefonicznie i zarezerwować miejsce


tel. 25 682 75 71 lub 572 296 977

czwartek, 2 listopada 2017

W konkursie można było zdobyć "Siedem łyżeczek" a nawet "Ziemię Świętą" .


Za nami IV edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły.W czwartek 26 października 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie kolejny już raz zorganizowała święto poezji i prozy religijnej w postaci konkursu, który miał na celu popularyzację poezji Karola Wojtyły oraz utworów innych autorów o tematyce religijnej, pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.        W konkursie wzięło udział 25 recytatorów ze Publicznych Szkół Podstawowych z : Trojanowa , Korytnicy, Podebłocia, Woli Koryckiej , Budzisk i  z Więckowa,  w grupie  klas I-III klas,  grupie klas IV-VI oraz w grupie klas VII , II i III gimnazjów.Oceny recytatorów i wytypowania zwycięzców dokonała Komisja w składzie:  pani Elżbieta Szlendak, pani Agata Niezgoda, pani Krystyna Nagadowska .Jury przyznało nagrody książkowe za zajęcie I i II miejsca oraz wyróżnienia nagrodzone książkami. Komisja wręczyła wszystkim recytatorom dyplomy za udział w konkursie oraz dyplomy za zajęte miejsca i wyróżnienia.Recytatorzy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkę IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły w postaci kalendarza „Jan Paweł II na każdy dzień”.
W grupach klas I –III:
I miejsce zajęła Joanna Tomaszewska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trojanowie, która recytowała utwór Elżbiety Jones pt. „ Jan Paweł  II” oraz „Ufność dzieciny” nieznanego autora. Joanna w nagrodę  otrzymała książkę pt. „ Biblia dla dzieci”.

II miejsce zajął  Jan Lasocki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Korytnicy, recytował  orędzie  „Urbi et Orbi  2005” oraz wiersz  pt. „Odszedłeś”.

Jan w nagrodę otrzymał książkę   pt. „Biblia Stary i Nowy Testament dla rodziny”.

Wyróżnienie  przyznano Emilii Mroczek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Koryckiej, która recytowała utwór nieznanego autora pt. „ Z wadowickiej ziemi” oraz  „ Pamiętaj o Bogu” .
Emilia w nagrodę otrzymała książkę  ks. Jana Twardowskiego pt.  „Serce za serce”.
Wyróżnienie  otrzymał  Norbert Jasek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trojanowie, który recytował  utwór Jana Pawła II pt. „Miłość mi wszystko wyjaśniła” oraz wiersz  ks. Józefa Tischnera pt. „Żyj pięknie” .
Norbert został nagrodzony książką  ks. Jana Twardowskiego pt. „Siedem łyżeczek”.
  W grupie klas IV – VI:
I miejsce zajęła Dominika Mroczek  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Koryckiej, która recytowała    utwór pt. „Musicie” według nauk św. Jana Pawła II oraz fragment utworu pt. „Pociąg do Nieba” .
Dominika wygrała książkę  Szymona Hołowni pt. „ Święci codziennego użytku”.
II miejsce zajął  Mikołaj Głodek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach, który recytował  „Magnificat” Karola Wojtyły oraz wiersz Antonety  Anny Bednarek pt. „Miłość Boża” .
Mikołaj w nagrodę otrzymał album pt. „ Święty Jan Paweł II”.
Wyróżnienie  otrzymała Julia Rodak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Korytnicy, która recytowała   utwór Julii Chudzik  pt. „Spełniony w nadziei” oraz  „Wspomnienie o Janie Pawle II” Marceliny Bronowickiej.
Julia została nagrodzona książką Małgorzaty Skowrońskiej pt. „ Jak być dobrym człowiekiem”.
Wyróżnienie  otrzymała Aleksandra Piskor  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podebłociu, która recytowała  utwór Jana Pawła II pt. „Dzieci” oraz „Hymn o miłości” z Listu do Koryntian Św. Pawła. 
Aleksandra została nagrodzona książką  Grażyny Bąkiewicz pt. „ Walka o wolność”.

Klasa VII  oraz II i III Gimnazjum:
I miejsce  zajęła Aleksandra Czyszek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podebłociu, która recytowała  wiersz Karola Wojtyły pt. „Do sosny polskiej”  oraz utwór nieznanego autora pt. „Skazani na życie”.
Aleksandra zdobyła album pt. „Ziemia Święta”.
II miejsce zajęła Marlena Rumianek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podebłociu, która recytowała utwór Jana Pawła II  pt. „Myśli człowieka” oraz wiersz księdza Jana Pałygi pt. „ Bogu dać szansę”.
Marlena została nagrodzona książką Katarzyny Olubińskiej pt.   „Bóg w wielkim mieście”.
Wyróżnienie  otrzymała Maja Pawlak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trojanowie, która  recytowała  wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Aby się stało” oraz  utwór Karola Wojtyły pt. „Wybrzeże  pełne ciszy”.
Maja zdobyła książkę Doroty Terakowskiej  „Tam, gdzie spadają anioły”.
Wyróżnienie  otrzymała Amelia Urban z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trojanowie , która recytowała wiersz Magdaleny Głąb „Odszedłeś do domu Ojca” oraz utwór ks. Jana Twardowskiego pt. „Kiedy mówisz”.
Amelia  zdobyła książkę Reginy Brett  pt.   „Jesteś cudem”.
Po skończonej rywalizacji konkursowej Dyrektor Biblioteki  zaprosiła wszystkich obecnych na słodki poczęstunek, przygotowany przez Bibliotekarki.Ten wyjątkowy dzień w Gminnej Bibliotece Publicznej był sposobnością dla dzieci i młodzieży z różnych szkół  do zgłębiania poezji religijnej a przede wszystkim twórczości  świętego Jana Pawła II. Wydarzenie to było też okazją dla Recytatorów do poznania się, rozmów i zdobywania nowych doświadczeń.

czwartek, 5 października 2017

IV Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły

IV Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły 
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie serdecznie zaprasza Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Trojanów do udziału w  Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły.
Konkurs odbędzie się dnia  26.10.2017r. (czwartek) o godz. 10°°
w czytelni  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Trojanowie.
Cele konkursu:
Popularyzacja  poezji Karola Wojtyły oraz utworów innych autorów o tematyce religijnej.
Pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego.
Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.

Regulamin:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej 
z Gminy Trojanów.
Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych :
1.      klasy I - III  szkoły podstawowej,
2.      klasy IV - VI szkoły podstawowej,
3.      klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy II - III gimnazjum.

Szkoły zgłaszają po 2  uczestników z każdej grupy wiekowej, wytypowanych w eliminacjach szkolnych.
Uczestnik prezentuje dwa utwory:
1)    utwór autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II .
2)   utwór dowolnego autora o tematyce religijnej.
Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.). Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
Komisja Konkursowa, przy ocenie recytatorów, weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, tempo recytacji, interpretację utworów, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
Zwycięzcy konkursu zdobędą nagrody książkowe, natomiast wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty zgłoszenia i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. 
Wypełnioną Kartę zgłoszenia ( załączoną poniżej) prosimy przesłać lub dostarczyć w nie przekraczalnym terminie do 20 października  2017 r. na adres organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie, 08-455 Trojanów lub  drogą elektroniczną e-mail  gbptrojanow@op.pl  Konieczne jest też wypełnienie i dostarczenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
Program  konkursu:
·         godz. 10.00 – otwarcie konkursu i przesłuchania recytatorów w trzech grupach wiekowych,
·         godz. 12.00 – narada jury,
·         godz. 12.45-  uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród,
·         godz. 13.30 –słodki poczęstunek i zakończenie.
Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia dostępne są również na stronie internetowej Biblioteki w Trojanowie   http://bibliotekatrojanow.blogspot.com/ Tel.  25 682 75 71
Karta zgłoszenia
na
Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły
Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
Szkoły zgłaszają po 2 uczestników z każdej grupy wiekowej.
1.     Imię i nazwisko……………………………………………………….
2.     Szkoła…………………………… ……….. ……. Klasa ……………
3.     Repertuar - (tytuł i autor – pełne imię i nazwisko)

a)     Utwór  1………………………………………………………

b)    Utwór  2  ……………………………………………………..


4.     Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora  (czytelnie)………………………………………………………….

 Pieczęć szkoły
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji i promocji Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 
Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:……………………………………………….

Data i czytelny podpis ucznia:………………………………………………………………..