czwartek, 10 października 2019

V Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły


V Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły 
Wójt Gminy Trojanów 
oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie

serdecznie zapraszają Uczniów Szkół Podstawowych Gminy Trojanów do udziału w  Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły.
Konkurs odbędzie się dnia  6 listopada 2019 r.
 ( w środę) o godz. 10°°
w czytelni  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Trojanowie.

Cele konkursu:
Popularyzacja  poezji Karola Wojtyły oraz utworów innych autorów o tematyce religijnej.

Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.

Regulamin:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze Szkół Podstawowych z Gminy Trojanów.
Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych :
1.      klasy I - III  szkoły podstawowej,
2.      klasy IV - VI szkoły podstawowej,
3.      klasy VII - VIII  szkoły podstawowej

Szkoły zgłaszają po 2  uczestników z każdej grupy wiekowej, wytypowanych w eliminacjach szkolnych.
Uczestnik prezentuje dwa utwory:
1)    utwór autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II .
2)   utwór dowolnego autora o tematyce religijnej.

Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.). Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
Komisja Konkursowa, przy ocenie recytatorów, weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, tempo recytacji, interpretację utworów, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
Zwycięzcy konkursu zdobędą nagrody książkowe, natomiast wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty zgłoszenia i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. 
Wypełnioną Kartę zgłoszenia ( załączoną poniżej) prosimy przesłać lub dostarczyć w nie przekraczalnym terminie do 31 października  2019 r. na adres organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie, 08-455 Trojanów lub  drogą elektroniczną e-mail  gbptrojanow@op.pl  Konieczne jest też wypełnienie i dostarczenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
Program  konkursu:
·         godz. 10.00 – otwarcie konkursu i przesłuchania recytatorów w trzech grupach wiekowych,
·         godz. 12.00 – narada jury,
·         godz. 12.45-  uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród,
·         godz. 13.00 –słodki poczęstunek i zakończenie.
Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia dostępne są również na stronie internetowej Biblioteki w Trojanowie   http://bibliotekatrojanow.blogspot.com/ Tel.  25 682 75 71

Karta zgłoszenia
na
V Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły
Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
Szkoły zgłaszają po 2 uczestników z każdej grupy wiekowej.

1.      Imię i nazwisko……………………………………………………….

2.      Szkoła…………………………… ……….. ……. Klasa ……………

3.     Repertuar (tytuł i autor – pełne imię i nazwisko)

a)     Utwór  1…………………………………………………………………………

b)    Utwór  2  ………………………………………………………………………...

4.     Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora  (czytelnie)………………………………………………………….

 Pieczęć szkoły


Zgoda 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych na potrzeby Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły.……………………………………..………
   (Imię i Nazwisko)
Zgodę wycofuję dn. ………………….…                                              …………………………………………….............
 (Imię i Nazwisko)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego/mojego dziecka* wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, w materiałach promocyjnych, na stronie www, na portalu www.facebook.com, gazetkach itp.

……………………………………..…………………
 (Imię i Nazwisko)Zgodę wycofuję dn. ………………….…                                           ……………………………………………………………
 (Imię i Nazwisko)

•) - niepotrzebne skreślić

INFORMACJA
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych informuję że:
1.       Administratorem Danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie, z siedzibą: Trojanów 63 B, 08-455 Trojanów, tel. 025 682 75 71.
2.       Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana Książka , z którym można kontaktować się pod adresem e‑mail: iod‑sk@tbdsiedlce.pl.
3.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zgłoszenia udziału w konkursie. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie.
4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz dzieci będą odbiorcy ustawowo uprawnieni, organ prowadzący - Gmina Trojanów, organizatorzy konkursu.
5.       Pani/Pana i dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6.       Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do czasu odwołania zgody.
7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania opartego na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

środa, 11 września 2019

Warsztaty pszczelarskie w bibliotece.
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
zaprasza chętnych uczniów na warsztaty pszczelarskie

17 września 2019 r.  o godzinie 10°°, ( zapraszamy po 3  uczniów w wieku 13-14 lat z opiekunem  ze Szkół Podstawowych Gminy Trojanów). Warsztaty odbędą się  w czytelni GBP w Trojanowie pod kierunkiem Państwa Anny i Rajmunda Kicmanów, którzy w swojej bogatej ofercie ludowych zajęć i pasji mają też tradycyjne pszczelarstwo.  Uczestnicząc w warsztatach proponowanych przez naszą Bibliotekę  Młodzież zobaczy z bliska rodzinę pszczelą, na pewno  pozna wiele tajników zawodu  pszczelarza,  będzie mogła zbudować  piętrowy ul dla pszczół. Część spotkania będzie przeznaczona na  własnoręczne wykonanie świec  z  więzy pszczelej.  Zapraszamy !


środa, 14 sierpnia 2019

Wakacyjne zajęcia dla dzieci 2019


                                    Zaproszenie
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie zaprasza na wakacyjne zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat 
w dniach 22, 23, 26, 27 sierpnia  2019 r.
w godzinach 11°°- 13°°.
Zapraszamy, zapisy obowiązkowe!
Tel . 25 682 75 71 lub osobiście w bibliotece.

22 sierpnia (czwartek) godzina 11°° -13 °°  warsztaty przyrodnicze pod kierunkiem   ornitologa i przyrodnika Sebastiana Sobowca, tematem przewodnim będą ptasie gniazda.


23 sierpnia (piątek)  godzina 11°° - 13°° zajęcia plastyczne  i kulinarne.
26 sierpnia (poniedziałek) godzina 11°° -13 °° zajęcia na placu zabaw „Przystanek książka” (w razie deszczu w czytelni biblioteki).
27 sierpnia  (wtorek) godzina  11°° -13°° zajęcia kulinarne
Dzieci wspólne przygotują torcik jabłkowy według przepisu Agnieszki Górskiej z książki „Dzieci gotują”. W programie będą też zajęcia czytelnicze i zabawy plastyczne.  
                                   


wtorek, 16 lipca 2019

Wakacyjny teatrzyk i pogadanka na temat bezpiecznych wakacji.


Wakacyjny teatrzyk i pogadanka na temat bezpiecznych wakacji.


W czwartkowy rześki poranek  11 lipca  zaproponowaliśmy dzieciom i ich opiekunom wakacyjny spektakl oraz trochę informacji na temat bezpiecznych wakacji. W gościnnych progach Remizy OSP  ponad 100 dzieci z Gminy Trojanów,  Przedszkole Mały Miś, podopieczni z Domu Pomocy Społecznej w Życzynie, rodzice i opiekunowie na początek wysłuchali Kierownika Posterunku Policji w Trojanowie – pana Pawła Świtaja, który już kolejny raz przypomniał wszystkim zebranym kilka ważnych wiadomości i przykładów o bezpiecznym spędzaniu wakacji.


Kolejnym niecierpliwie przez dzieci oczekiwanym punktem czwartkowego spotkania był oczywiście Teatrzyk. Na zaproszenie Wójta Gminy Trojanów oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie przybył do nas Teatr Blaszany Bębenek z Trzebini koła Krakowa. Aktorzy w barwnych kostiumach, świetnie odzwierciedlających grane postacie, zaprezentowali   inscenizację opartą na motywach powieści Roberta Louisa Stevensona opowiadający o losach piratów poszukujących ukrytego skarbu, której bohaterem był młody chłopak Jim. Traf sprawił, że wziął on udział w poszukiwaniu skarbu legendarnego kapitana Flinta. Aktorzy przedstawiali kolejne sceny niezwykle ekspresyjnie i sugestywnie włączając w spektakl zgromadzoną widownię. Licznie zgromadzona publiczność oczekiwała z zapartym tchem kolejnych scen. Było mnóstwo  śmiechu, zabawy  z udziałem widzów a może był nawet w pewnym momencie strach… 

Na wakacyjne spotkanie z dziećmi przybył też Pan Stanisław Kostyra Wójt Gminy Trojanów, który niestety nie mógł zostać do końca spektaklu ale przekazał za pośrednictwem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie pozdrowienia i najlepsze życzenia wspaniałych i bezpiecznych przygód podczas  wakacji dla Aktorów Teatru Blaszany Bębenek oraz dla zgromadzonej publiczności.
poniedziałek, 1 lipca 2019

Zaproszenie na wakacyjny teatrzyk "Piraci i wyspa skarbów"