czwartek, 2 listopada 2017

W konkursie można było zdobyć "Siedem łyżeczek" a nawet "Ziemię Świętą" .


Za nami IV edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły.W czwartek 26 października 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie kolejny już raz zorganizowała święto poezji i prozy religijnej w postaci konkursu, który miał na celu popularyzację poezji Karola Wojtyły oraz utworów innych autorów o tematyce religijnej, pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.        W konkursie wzięło udział 25 recytatorów ze Publicznych Szkół Podstawowych z : Trojanowa , Korytnicy, Podebłocia, Woli Koryckiej , Budzisk i  z Więckowa,  w grupie  klas I-III klas,  grupie klas IV-VI oraz w grupie klas VII , II i III gimnazjów.Oceny recytatorów i wytypowania zwycięzców dokonała Komisja w składzie:  pani Elżbieta Szlendak, pani Agata Niezgoda, pani Krystyna Nagadowska .Jury przyznało nagrody książkowe za zajęcie I i II miejsca oraz wyróżnienia nagrodzone książkami. Komisja wręczyła wszystkim recytatorom dyplomy za udział w konkursie oraz dyplomy za zajęte miejsca i wyróżnienia.Recytatorzy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkę IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły w postaci kalendarza „Jan Paweł II na każdy dzień”.
W grupach klas I –III:
I miejsce zajęła Joanna Tomaszewska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trojanowie, która recytowała utwór Elżbiety Jones pt. „ Jan Paweł  II” oraz „Ufność dzieciny” nieznanego autora. Joanna w nagrodę  otrzymała książkę pt. „ Biblia dla dzieci”.

II miejsce zajął  Jan Lasocki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Korytnicy, recytował  orędzie  „Urbi et Orbi  2005” oraz wiersz  pt. „Odszedłeś”.

Jan w nagrodę otrzymał książkę   pt. „Biblia Stary i Nowy Testament dla rodziny”.

Wyróżnienie  przyznano Emilii Mroczek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Koryckiej, która recytowała utwór nieznanego autora pt. „ Z wadowickiej ziemi” oraz  „ Pamiętaj o Bogu” .
Emilia w nagrodę otrzymała książkę  ks. Jana Twardowskiego pt.  „Serce za serce”.
Wyróżnienie  otrzymał  Norbert Jasek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trojanowie, który recytował  utwór Jana Pawła II pt. „Miłość mi wszystko wyjaśniła” oraz wiersz  ks. Józefa Tischnera pt. „Żyj pięknie” .
Norbert został nagrodzony książką  ks. Jana Twardowskiego pt. „Siedem łyżeczek”.
  W grupie klas IV – VI:
I miejsce zajęła Dominika Mroczek  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Koryckiej, która recytowała    utwór pt. „Musicie” według nauk św. Jana Pawła II oraz fragment utworu pt. „Pociąg do Nieba” .
Dominika wygrała książkę  Szymona Hołowni pt. „ Święci codziennego użytku”.
II miejsce zajął  Mikołaj Głodek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach, który recytował  „Magnificat” Karola Wojtyły oraz wiersz Antonety  Anny Bednarek pt. „Miłość Boża” .
Mikołaj w nagrodę otrzymał album pt. „ Święty Jan Paweł II”.
Wyróżnienie  otrzymała Julia Rodak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Korytnicy, która recytowała   utwór Julii Chudzik  pt. „Spełniony w nadziei” oraz  „Wspomnienie o Janie Pawle II” Marceliny Bronowickiej.
Julia została nagrodzona książką Małgorzaty Skowrońskiej pt. „ Jak być dobrym człowiekiem”.
Wyróżnienie  otrzymała Aleksandra Piskor  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podebłociu, która recytowała  utwór Jana Pawła II pt. „Dzieci” oraz „Hymn o miłości” z Listu do Koryntian Św. Pawła. 
Aleksandra została nagrodzona książką  Grażyny Bąkiewicz pt. „ Walka o wolność”.

Klasa VII  oraz II i III Gimnazjum:
I miejsce  zajęła Aleksandra Czyszek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podebłociu, która recytowała  wiersz Karola Wojtyły pt. „Do sosny polskiej”  oraz utwór nieznanego autora pt. „Skazani na życie”.
Aleksandra zdobyła album pt. „Ziemia Święta”.
II miejsce zajęła Marlena Rumianek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podebłociu, która recytowała utwór Jana Pawła II  pt. „Myśli człowieka” oraz wiersz księdza Jana Pałygi pt. „ Bogu dać szansę”.
Marlena została nagrodzona książką Katarzyny Olubińskiej pt.   „Bóg w wielkim mieście”.
Wyróżnienie  otrzymała Maja Pawlak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trojanowie, która  recytowała  wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Aby się stało” oraz  utwór Karola Wojtyły pt. „Wybrzeże  pełne ciszy”.
Maja zdobyła książkę Doroty Terakowskiej  „Tam, gdzie spadają anioły”.
Wyróżnienie  otrzymała Amelia Urban z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trojanowie , która recytowała wiersz Magdaleny Głąb „Odszedłeś do domu Ojca” oraz utwór ks. Jana Twardowskiego pt. „Kiedy mówisz”.
Amelia  zdobyła książkę Reginy Brett  pt.   „Jesteś cudem”.
Po skończonej rywalizacji konkursowej Dyrektor Biblioteki  zaprosiła wszystkich obecnych na słodki poczęstunek, przygotowany przez Bibliotekarki.Ten wyjątkowy dzień w Gminnej Bibliotece Publicznej był sposobnością dla dzieci i młodzieży z różnych szkół  do zgłębiania poezji religijnej a przede wszystkim twórczości  świętego Jana Pawła II. Wydarzenie to było też okazją dla Recytatorów do poznania się, rozmów i zdobywania nowych doświadczeń.