środa, 19 grudnia 2018

Informacja

Uwaga!

W Wigilię (24 grudnia)

Biblioteka będzie nieczynna 


Życzenia dla Czytelników i Przyjaciół Biblioteki


Zakup nowości wydawniczych 2018.
Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie bierze udział kolejny rok z rzędu w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1”.
Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
W roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 7 500,00 zł.
„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

czwartek, 29 listopada 2018

100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Gminny Konkurs Recytatorski "Polska Niepodległa"

W środę 28 listopada 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie świętowano 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 O godzinie 10 °° w patriotycznej atmosferze i scenerii rozpoczął się Gminny Konkurs Recytatorski „Polska Niepodległa”, w którym wzięło udział 22 recytatorów, wytypowanych w etapie szkolnym ze wszystkich szkół w Gminy Trojanów. Uczniowie konkurowali w trzech grupach wiekowych : klasy I-III, klasy VI-VI oraz klasy VII-VIII i III gimnazjum. Uczestnicy recytowali 2 utwory : 1 utwór poetycki oraz  1 fragment prozy dotyczący odzyskania przez Polskę niepodległości lub szeroko rozumianej wolności.
Komisja w składzie:  Pani Elżbieta Szlendak, Pani Agata Niezgoda, Pani Krystyna Nagadowska; dokonała oceny recytatorów i wytypowała zwycięzców. Nagrody zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu wręczył Wójt Gminy Trojanów - Pan Stanisław Kostyra. Wszyscy recytatorzy otrzymali również pamiątkowe dyplomy a na zakończenie wszyscy obecni zostali zaproszeni przez Dyrektora Biblioteki na słodki świąteczny poczęstunek.

Wyniki rywalizacji:

W grupie klas I-III:

I miejsce:  Joanna Tomaszewska  -  Szkoła Podstawowa im. Bolesława Grudniaka w Trojanowie otrzymała książkę pt.„ Galeria bajek”,
II miejsce:  Sebastian  Przydacz  -  Szkoła Podstawowa im. Dawnych Słowian w Podebłociu, otrzymał nagrodę książkową pt. „Ignaś opowiada…”

W grupie klas IV – VI:

I miejsce: Aleksandra  Krogul – Szkoła podstawowa im. Dawnych Słowian w Podebłociu, otrzymała nagrodę książkową pt. „Polskie Skarby Narodowe”,
II miejsce: Aleksandra  Piskor – Szkoła podstawowa im. Dawnych Słowian w Podebłociu, otrzymała nagrodę książkową pt. „Polonia  Restituta 1918”,
III miejsce: Mateusz Woźniak – Szkoła im. Jana Pawła II w Korytnicy, otrzymał nagrodę książkową pt. „Husarskie skrzydła”,
III miejsce: Żaneta  Bogusz Szkoła Podstawowa w Budziskach, otrzymała książkę pt. „ Polonia  Restituta  1918”.

Klasa VII-VIII i Gimnazjum:

I miejsce: Amelia  Urban – Szkoła Podstawowa w Więckowie, otrzymała nagrodę książkową  pt.„ Polskie Skarby Narodowe”
II miejsce : Julia Dziubak – - Szkoła Podstawowa im. Bolesława Grudniaka w Trojanowie, „Niepodległa  -  poezja”

 Dziękujemy!

Podziękowanie

Podziękowanie

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość  i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro,
 jakim jest wolna Ojczyzna”.
                                                                                                                                                                      Św.Jan Paweł II
 Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Polska Niepodległa” za udział oraz piękne upamiętnienie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wasza recytacja patriotycznych utworów dostarczyła widzom wiele emocji, a nawet wzruszeń.

Pragniemy serdecznie podziękować Nauczycielom ze Szkół Podstawowych w Trojanowie, Korytnicy, Życzynie, Podebłociu, Woli Koryckiej, Budziskach oraz w Więckowie za udział w Konkursie i aktywne zaangażowanie się w przygotowanie uczniów do zmagań konkursowych.

 Z wyrazami szacunku Komisja:
Elżbieta Szlendak
Agata Niezgoda
Krystyna Nagadowska
czwartek, 8 listopada 2018

Gminny Konkurs Recytatorski „Polska Niepodległa”

Gminny Konkurs Recytatorski „Polska Niepodległa”
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie

zaprasza Dzieci i Młodzież ze Szkół w Gminie Trojanów
do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Polska Niepodległa”,
który odbędzie się dnia 28 listopada 2018 r. o godzinie 10°°
w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie.
Zgłoszenia uczestników prosimy  dostarczyć lub nadsyłać do dnia 22 listopada 2018 r. wraz z podpisanym oświadczeniem.
Informacje o konkursie pod nr telefonu 25 682 75 71
REGULAMIN
Cele i motywy Konkursu:

·         Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
·         krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych
·         wzmocnienie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem historycznym;
·         ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich;
·         zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji i prozie wątku patriotycznego;
·         ukazanie piękna polskiej poezji i prozy.

Warunki uczestnictwa:
 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie  wypełnionego zgłoszenia oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych. Zgłoszenia uczniów  należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie osobiście lub e-mailem  gbptrojanow@op.pl     do dnia 22 listopada 2018 r.
 2. Uczestnicy przygotowują 2 utwory : 1 utwór poetycki oraz  1 fragment prozy dotyczący odzyskania przez Polskę niepodległości lub szeroko rozumianej wolności.
 3.  Długość prezentowanych utworów nie powinna przekraczać łącznie 5 min.
 4. Uczestnicy Konkursu przystąpią do konkursu w trzech kategoriach wiekowych:
o    uczniowie szkół podstawowych z klas I – III;
o    uczniowie szkół podstawowych z klas  IV –  VI;
o    uczniowie szkół podstawowych  z klas   VII -  VIII oraz III klas gimnazjum;
o    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu Gminy Trojanów.
5.     Szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne podczas, których wybierają  2 uczestników z każdej kategorii wiekowej do etapu gminnego.

Kryteria oceny:
1.     dobór repertuaru: dopasowanie tekstu do wieku recytatora oraz wybór takiego utworu, który pozwoli na prezentację wszelkich walorów głosowych,
2.      oryginalność wyboru tekstu,
3.      pamięciowe opanowanie utworu oraz staranna wymowa,
4.     odpowiednie tempo wygłaszania utworu,
5.      ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:
 • dla uczestników etapu gminnego oraz zwycięzców nagrody zapewnia organizator Konkursu;
 • dla zwycięzców przewidywane są  nagrody rzeczowe;
 • wszystkim uczestnikom etapu gminnego  zostaną wręczone dyplomy i upominki.
Zgłoszenie
na
Gminny Konkurs Recytatorski „Polska Niepodległa”

KARTA UCZESTNIKA


1.      Imię i nazwisko _________________________________________________________________
2.      Szkoła ______________________________________________________________ klasa _____
3.      Repertuar (tytuł i autor- pełne imię i nazwisko):

a/ poezja ________________________________________________________________________

b/ proza _________________________________________________________________________
4.      Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora (czytelnie) adres e-mailowy
pieczęć szkoły
  

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku i podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka oraz informacji o jego udziale lub sukcesach w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Polska Niepodległa” przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie w celu organizacji, zapowiedzi, ogłaszania wyników oraz promocji tego konkursu na stronach internetowych GBP w Trojanowie, w ogłoszeniach i w prasie. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) Przyjmuję do wiadomości o przysługującym uczestników prawie dostępu do swoich danych i żądania uzupełnień, uaktualnień bądź wstrzymania przetwarzania oraz usunięcia danych.
Dane podaję dobrowolnie.
Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:………………………………………….

Data i czytelny podpis ucznia:…………………………………………………………

piątek, 18 maja 2018

Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie.


W środowe przedpołudnie  18 maja 2018 r. w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie odbyły się gminne eliminacje do XXXV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. W konkursie wzięło udział 18 recytatorów z siedmiu Szkół Podstawowych z  Gminy Trojanów, w grupach klas I-III i klas IV-VI.
Komisja w składzie : Elżbieta Szlendak oraz Krystyna Nagadowska,
dokonała oceny recytatorów i wytypowała laureatów.  
Nagrody zwycięzcom konkursu oraz wyróżnienia wręczył Wójt Gminy Trojanów Stanisław Kostyra. Wszyscy recytatorzy zostali nagrodzeni pamiątkowym dyplomem za udział i drobnym upominkiem.
Osoby, które zajęły I i II miejsce będą reprezentować  naszą Gminę w eliminacjach powiatowych w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Garwolinie.

W grupach klas I –III,   nagrody książkowe otrzymali:
I miejsce: Emilia Mroczek – Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej, otrzymała nagrodę książkową pt. „500 cudów natury”.
II miejsce:  Paulina Tomaszek Szkoła Podstawowa w Korytnicy, otrzymała nagrodę książkową pt. „Gwiaździsta noc Vincenta  i inne opowieści”.
Wyróżnienie: Wiktor  Świtaj – Szkoła Podstawowa w Więckowie, otrzymał nagrodę książkową pt. „ Nela i polarne zwierzęta”.
Wyróżnienie:  Wiktoria Kurek –  Szkoła Filialna w Damianowie, otrzymała nagrodę książkową pt. „Nela na wyspie rajskich ptaków”.
Wyróżnienie:  Julia Bogusz – Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej, otrzymała nagrodę książkową pt. „Dlaczego tańczymy ze szczęścia”.

W grupie klas IV – VI, nagrody książkowe otrzymali:

I miejsce: Monika Dworak – Szkoła Podstawowa w Trojanowie, otrzymała nagrodę książkową pt. „Zwiedzamy Polskę”.
II miejsce: Aleksandra Piskor – Szkoła Podstawowa w Podebłociu, otrzymała nagrodę książkową pt. „Niezwykłe miejsca”.
Wyróżnienie: Wiktoria  Zackiewicz - Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej otrzymała nagrodę książkową pt. „Cudowny chłopak”.
Wyróżnienie:  Kinga Kwas – Szkoła Podstawowa w Budziskach, otrzymała nagrodę książkową pt. „Odkrywca”.


Podziękowanie

Dziękuję wszystkim  Recytatorom za udział w gminnych eliminacjach

XXXV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.

Pragnę serdecznie podziękować Nauczycielom za zaangażowanie się w przygotowanie Uczestników do konkursu ze Szkół:
w  Trojanowie, Podebłociu, Korytnicy, Budziskach, Woli Koryckiej, w Więckowie oraz w Damianowie.Elżbieta Szlendak
Dyrektor
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie


Pamiątkowe zdjęcie :)


poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Gminne eliminacje XXXV KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO


Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie 
zaprasza
 na gminne eliminacje 

XXXV   KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI
 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

które odbędą się
16 maja 2018 r.  o godz. 10°° w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie. Zgłoszenia  uczestników prosimy nadsyłać lub dostarczyć do 11 maja 2018 r.,
wraz z podpisanym oświadczeniem. Informacje o konkursie pod nr telefonu 25 682 75 71
XXXV KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
Finał -  Siedlce, 13 czerwca 2018 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
zaprasza
uczniów szkół podstawowych
do udziału w konkursie

REGULAMIN

 • Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

v  uczniowie klas I - III szkół podstawowych
v  uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
(klasy siódme będą uwzględnione w konkursie od przyszłego roku)

 • Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

 • Sądy Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację    utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

 • Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna. (Użycie gestów czy rekwizytów ograniczamy do MINIMUM, skupiamy się na recytacji).

 • Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.

 • Konkurs przebiega w 4 etapach:
v  ELIMINACJE SZKOLNE - do 10 maja 2018 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje dwóch uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.
v  ELIMINACJE GMINNE I MIEJSKIE -   16 maja 2018 r. o godzinie 1000 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie. Placówka ta  typuje  po dwóch   recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych Zgłoszenia  uczestników prosimy nadsyłać lub dostarczyć do 11 maja 2018 r., wraz z podpisanym oświadczeniem.
v  ELIMINACJE POWIATOWE 29   maja 2018 r.  o  godz.  1000 w Miejsko Powiatowej  Bibliotece   Publicznej  w  Garwolinie .Jury  wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale. (Jeśli w powiecie jest dużo szkół podstawowych organizator ma prawo zmniejszyć ilość reprezentantów szkół do dwóch w każdej grupie).
v  FINAŁ13 czerwca 2018 r. w Siedlcach. Początek o godz. 900 MOK, Sala Widowiskowa PODLASIE  ul. Sienkiewicza 63
  Informacji udzielają: biblioteki, ośrodki kultury i Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
(tel. 25-794-31-24, Halina Tunkiewicz, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl).XXXV KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

KARTA UCZESTNIKA


1.      Imię i nazwisko _________________________________________________________________
2.      Szkoła ______________________________________________________________ klasa _____
3.      Repertuar (tytuł i autor- pełne imię i nazwisko):
a/ poezja ________________________________________________________________________
b/ proza _________________________________________________________________________
4.      Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora (czytelnie) adres e-mailowy
pieczęć szkoły
  Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora gminnych eliminacji: na potrzeby XXXV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci  im. Kornela Makuszyńskiego oraz promocji tego konkursu na stronie GBP w Trojanowie  i w mediach (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 

Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:………………………………………….
Data i czytelny podpis ucznia:……………………………………………………………