poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Gminne eliminacje XXXV KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO


Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie 
zaprasza
 na gminne eliminacje 

XXXV   KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI
 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

które odbędą się
16 maja 2018 r.  o godz. 10°° w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie. Zgłoszenia  uczestników prosimy nadsyłać lub dostarczyć do 11 maja 2018 r.,
wraz z podpisanym oświadczeniem. Informacje o konkursie pod nr telefonu 25 682 75 71
XXXV KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
Finał -  Siedlce, 13 czerwca 2018 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
zaprasza
uczniów szkół podstawowych
do udziału w konkursie

REGULAMIN

  • Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

v  uczniowie klas I - III szkół podstawowych
v  uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
(klasy siódme będą uwzględnione w konkursie od przyszłego roku)

  • Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

  • Sądy Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację    utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

  • Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna. (Użycie gestów czy rekwizytów ograniczamy do MINIMUM, skupiamy się na recytacji).

  • Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.

  • Konkurs przebiega w 4 etapach:
v  ELIMINACJE SZKOLNE - do 10 maja 2018 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje dwóch uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.
v  ELIMINACJE GMINNE I MIEJSKIE -   16 maja 2018 r. o godzinie 1000 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie. Placówka ta  typuje  po dwóch   recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych Zgłoszenia  uczestników prosimy nadsyłać lub dostarczyć do 11 maja 2018 r., wraz z podpisanym oświadczeniem.
v  ELIMINACJE POWIATOWE 29   maja 2018 r.  o  godz.  1000 w Miejsko Powiatowej  Bibliotece   Publicznej  w  Garwolinie .Jury  wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale. (Jeśli w powiecie jest dużo szkół podstawowych organizator ma prawo zmniejszyć ilość reprezentantów szkół do dwóch w każdej grupie).
v  FINAŁ13 czerwca 2018 r. w Siedlcach. Początek o godz. 900 MOK, Sala Widowiskowa PODLASIE  ul. Sienkiewicza 63
  Informacji udzielają: biblioteki, ośrodki kultury i Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
(tel. 25-794-31-24, Halina Tunkiewicz, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl).XXXV KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

KARTA UCZESTNIKA


1.      Imię i nazwisko _________________________________________________________________
2.      Szkoła ______________________________________________________________ klasa _____
3.      Repertuar (tytuł i autor- pełne imię i nazwisko):
a/ poezja ________________________________________________________________________
b/ proza _________________________________________________________________________
4.      Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora (czytelnie) adres e-mailowy
pieczęć szkoły
  Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora gminnych eliminacji: na potrzeby XXXV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci  im. Kornela Makuszyńskiego oraz promocji tego konkursu na stronie GBP w Trojanowie  i w mediach (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 

Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:………………………………………….
Data i czytelny podpis ucznia:……………………………………………………………