wtorek, 20 grudnia 2011

KURS KOMPUTEROWY - PODSTAWY

Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
Organizuje
W ramach programu
  AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK
Kurs komputerowy dla osób 50+
Szkolenie obejmuje :
Podstawy pracy z komputerem;
• Korzystanie z Internetu - podstawy
• Obsługa drukarki - podstawy
Rozpoczęcie 27 grudnia 2011r. o godzinie 10°°
Zajęcia będą odbywać się w dniach 27-30 grudzień 2011r . w godzinach od 10°° do13°°.
Liczba miejsc ograniczona
Szczegółowe informacje tel. 25 682 75 71
Możliwość pożyczenia książek:
 „abc komputera”, „Komputer i Internet dla seniorów”, „Internet na co dzień”, „Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej”
ZAPRASZAMY