środa, 22 maja 2019

XXXVI KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO eliminacje gminne 2019 

Podziękowanie
Dziękujemy wszystkim  Recytatorom za udział w gminnych eliminacjach  

XXXVI Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.

Pragniemy serdecznie podziękować Nauczycielom ze Szkół:
w  Trojanowie, Korytnicy, Życzynie, Budziskach i w Więckowie za zaangażowanie się w przygotowanie Uczniów do  konkursu.


Eliminacje konkursowe rozstrzygnięte.

Dnia 21 maja 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie odbyły się gminne eliminacje XXXVI Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.W konkursie wzięło udział 12 recytatorów ze Szkół Podstawowych w: Trojanowie, Korytnicy, Życzynie, Więckowie i Budziskachw grupach klas I-III i klas IV-VI.
Komisja w składzie: pani Elżbieta Szlendak, pani Krystyna Nagadowska, pani Agata Niezgodadokonała oceny i wytypowała po dwóch recytatorów z każdej grupy wiekowej, którzy będą reprezentować naszą Gminę w eliminacjach powiatowych w Garwolinie (etap powiatowy będzie dnia 24 maja 2019 o godzinie 10°° w Miejsko Powiatowej Bibliotece Publicznej).  Zdobywcy I i II miejsca oraz wyróżnieni otrzymali ciekawe nagrody książkowe, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zabawne pamiątkowe długopisy za udział w wydarzeniu.
Nagrody zwycięzcom konkursu oraz wyróżnienia wręczył Wójt Gminy Trojanów Stanisław Kostyra. 

W grupach klas I –III,   nagrody książkowe otrzymali:

I miejsce: Julia Domańska – ze Szkoły Podstawowej im. chor. Jerzego Paca w Życzynie zdobyła nagrodę książkową pt. „Najpiękniejsze baśnie”
II miejsce:  Joanna Tomaszewska – Ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Grudniaka w Trojanowie - zdobyła nagrodę książkową pt. „Atlas świata dla dzieci”
Wyróżnienie: Maria Fundowicz  –  ze Szkoły Podstawowej im. chor. Jerzego Paca w Życzynie - zdobyła nagrodę książkową pt. „Bolek i Lolek zwiedzają Polskę”
        

 W grupie klas IV – VI, nagrody książkowe otrzymują:

I miejsce: Żaneta Bogusz – ze Szkoły Podstawowej w Budziskach - zdobyła nagrodę książkową pt. „Skarby Unesco”
II miejsce: Mateusz Woźniak  – Ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytnicy - zdobył nagrodę książkową pt.  „Atlas turystyczny Paryża”
Wyróżnienie: Julia Rodak  – Ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytnicy zdobyła nagrodę książkową pt. „ Atlas turystyczny wysp greckich”.

Więcej zdjęć już wkrótce...            


środa, 15 maja 2019

Gminne eliminacje XXXVI Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.


XXXVI KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
  
zaprasza
uczniów szkół podstawowych
do udziału w konkursieREGULAMIN


ñ  Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:
- uczniowie klas I-III szkół podstawowych
- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowa
(klasy siódme i ósme  będą uwzględnione w konkursie od przyszłego roku)
ñ Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonywania nie może przekroczyć 5 minut.
ñ Sądy Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny
ñ Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia komisja Artystyczna.
ñ Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora. Wszyscy uczestnicy Finału otrzymują upominki i dyplomy.

Konkurs przebiega w czterech etapach:
ü  ELIMINACJE SZKOLNE -  do 10 maja 2019 r.
na terenie szkoły. Szkoła typuje dwóch uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału
w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.
ü  ELIMINACJE GMINNE  -  dnia 21 maja 2019 r.  , o godzinie 10,oo
w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie. Placówka ta typuje po dwóch recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych (wypełnione zgłoszenia i oświadczenia, które wysłaliśmy do Szkół  należy dostarczyć do Biblioteki Gminnej w Trojanowie do 16  maja)
ü  ELIMINACJE POWIATOWE - 24 maja 2019 r., o godzinie 10,oo
w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Garwolinie ul Nadwodna 1. Jury wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale.
ü  FINAŁ -  11 czerwca 2019 r.
w Siedlcach MOK, Sala Widowiskowa PODLASIE ul. Sienkiewicza 63
i Sala Biała ul. Pułaskiego 6.  Początek o godz .9.00.


Finał Siedlce, 11 czerwca 2019 r.


Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
Zapraszamy 
Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku

Informacji udzielają: biblioteki, ośrodki kultury i Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
(tel. 25-794-31-24, Halina Tunkiewicz e-mai:halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl).