środa, 30 września 2015

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola WojtyłyGminny Konkurs Recytatorski

Poezji Karola Wojtyły 

Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie serdecznie zaprasza Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Trojanów do udziału w  Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły. Konkurs odbędzie się dnia  21.10.2015r. o godz. 10.00 w  Gminnej   Bibliotece Publicznej w Trojanowie.


Cele konkursu:
Popularyzacja  poezji Karola Wojtyły.
Pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego.
Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.
Regulamin:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej z Gminy Trojanów.
Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych :
klasy I - III  szkoły podstawowej,
klasy IV - VI szkoły podstawowej,
klasy I - III gimnazjum. 

Szkoły zgłaszają po 2  uczestników z każdej grupy wiekowej, wytypowanych w eliminacjach szkolnych.
Uczestnik prezentuje dwa utwory:
autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II.
Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.). Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
Komisja Konkursowa, przy ocenie recytatorów, weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, tempo recytacji, interpretację utworów, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie.

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia ( załączoną poniżej) prosimy przesłać lub dostarczyć do 15 października  2015r. na adres organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie,      08-455 Trojanów lub  drogą elektroniczną e-mail  gbptrojanow@op.pl  Konieczne jest też wypełnienie i dostarczenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
Data konkursu :  
·         21.10.2015r., godz. 10.00,  miejsce - czytelnia  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Trojanowie.
Program  konkursu:

·         godz. 10.00 – otwarcie konkursu i przesłuchania recytatorów w trzech grupach wiekowych:                   szkoła podstawowa  oraz gimnazjum .
·         godz. 12.00 – narada jury
·         godz. 12.45-  uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
·         godz. 13.30 – zakończenie.
Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia dostępne są również na stronie internetowej Biblioteki w Trojanowie   http://bibliotekatrojanow.blogspot.com/
tel. 25 682 75 71


Karta zgłoszenia
na
Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły
Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
Szkoły zgłaszają po 2 uczestników z każdej grupy wiekowej.
1.     Imię i nazwisko……………………………………………………….
2.     Szkoła…………………………… ……….. ……. Klasa ……………
3.     Repertuar (tytuł i autor – pełne imię i nazwisko)
a)     Utwór  1………………………………………………………
b)    Utwór  2  ……………………………………………………..
4.     Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora  (czytelnie)………………………………………………………….

 Pieczęć szkoły


Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 
Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:………………………………………….
Data i czytelny podpis ucznia:……………………………………………………………