wtorek, 19 czerwca 2012

LOKALNE PARTNERSTWO NA RZECZ BUDOWANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH I ROZWOJU KULTURY W GMINIE TROJANÓW


W związku z udziałem w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek,
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie zorganizowała  14 czerwca 2012 r.  pierwsze spotkanie inicjujące zawiązanie Lokalnego Partnerstwa  na Rzecz Budowania Więzi Społecznych i Rozwoju Kultury w Gminie Trojanów. Do udziału w debacie na temat potrzeby budowania więzi społecznych zaprosiliśmy: przedstawicieli Samorządu, dyrektorów: szkół, banku,  osoby działające w różnych społecznych organizacjach, biblioteki partnerskie. Nasze pierwsze spotkanie partnerskie wspierała fachową wiedzą Pani Marta Henzler z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.  Z zaproszenia na spotkanie skorzystali:  Wójt Gminy Trojanów, Przewodnicząca Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Kultury, Sekretarz UG, Dyrektorzy Szkół w Trojanowie, Podebłociu, Korytnicy, Woli Koryckiej, Budziskach, Więckowie i Nauczyciele: ze Szkoły w Życzynie i Damianowie, Przewodniczący  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  Twórca ludowy- Kierowniczka Zespołu Ludowego  w Woli Koryckiej, Sołtys a zarazem przedstawiciel Zarządu  Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie, Biblioteki Partnerskie: MGBP w Żelechowie, GBP w Borowiu,  GBP w Maciejowicach wraz z Filią, Rolnik, przedstawiciel młodzieżyUczestnicy spotkania przedstawili się i krótko opowiedzieli o sobie i reprezentowanych przez nich instytucjach i organizacjach, w większości deklarowali chęć włączenia się we wspólne działania. O nawiązywaniu partnerstwa i korzyściach płynących z partnerskiej współpracy mówiła Pani Marta Henzler, trenerka CAL.  Zaproszeni  przedstawiciele różnych sektorów życia społecznego aktywne zaangażowali się w dyskusję,  dzieli się  pomysłami i przykładami dobrej roboty w dziedzinie budowania i pielęgnowania więzi społecznych.  W wyniku debaty zarysowało już pewne pole współpracy  i działań jakie trzeba podjąć wspólnie na rzecz społeczności w naszej Gminie.

 Podsumowując:
  • Wszyscy Uczestnicy spotkania dostrzegają potrzebę zadbania o naszą lokalną tożsamość, o pielęgnację tradycji ludowych -  poprzez edukację dzieci, spotkania z naszymi lokalnymi twórcami ludowymi oraz  przez  warsztaty rękodzieła.
  • Pojawiła się konieczność zebrania historii naszych miejscowości, historii OSP oraz zmobilizowania ludzi do aktywnego udziału w kulturze, do większego zainteresowania ich tym, co przygotowują szkoły z okazji rocznic patriotycznych.
  • Wszyscy zastanawiali się jak zaangażować w życie społeczne  i kulturalne młodzież. To pytanie pozostaje jeszcze do przemyśleń.
  • Padały też propozycje organizacji większych wydarzeń: festynów, zabaw.
  • Pojawił się wątek ekologiczny – sprzątanie lasu.
  • Zaznaczył się sportowy aspekt integracji społecznej.
  • Ważnym był sygnał, że jest potrzeba profilaktyki AA i przeciwdziałania przemocy – brak miejsca do spotkań, potrzeba propagowania prawidłowych relacji w rodzinie i sąsiedztwie.
Bardzo optymistycznym i budującym w naszym spotkaniu było to, że jest wiele znakomitych działań kulturotwórczych i integrujących ludzi, prowadzonych lokalnie, które trzeba spróbować rozpowszechnić.

Termin następnego spotkania ustaliliśmy na 13 lipca 2012r. godz. 10. Serdecznie zapraszamy.


Zdjęcia wykonał Jakub Szlendak