środa, 26 września 2012

Kolejne spotkanie Lokalnego Partnerstwa - tym razem gościliśmy w Podebłociu. Fotografia cennych pamiątek lokalnych  z wystawy przygotowanej przez Zespół Szkół w Podebłociu.

W słoneczne i jeszcze ciepłe popołudnie 24 września o godzinie 15odbyło się  trzecie spotkanie osób, które chcą podejmować tematy naszej lokalnej kultury, historii i społeczności - tum razem było to w Podebłociu.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w III spotkaniu Partnerstwa na Rzecz Budowania Więzi Społecznych i Rozwoju Kultury w Gminie Trojanów. Dziękuję Dyrektorowi Zespołu Szkół w Podebłociu - Pani Hannie Sasimowskiej za zaproszenie nas, za gościnność,  za możliwość obejrzenia wystawy  i wysłuchania prelekcji, przygotowanych specjalnie dla uczestników, aby wprowadzić w temat spotkania.   Przypomnę, że   na poprzednich spotkaniach Partnerstwa  w Bibliotece Gminnej, wyznaczyliśmy wątki jakimi będziemy się zajmować. Jednym z nich był wątek zadbania o lokalną historią, tradycję, zadbanie o nasze korzenie, stąd wizyta w  Podebłociu. Tam   historia sięga wczesnego średniowiecza, odkrycia archeologiczne dokonane w tej miejscowości są godne upamiętnienia. Grono 29 osób, (znanych z poprzednich spotkań ale i nowych - mieszkańców i działaczy), zastanawiało się jak zadbać o upamiętnienie odkryć archeologicznych i późniejszej historii. Padały różne pomysły i rozwiązania na zorganizowanie Muzeum Dawnych Słowian czy choćby Izby Pamięci w Podebłociu, gdzie można by zgromadzić pamiątki  i utrwalić historię dla następnych pokoleń. Wszystko zapisaliśmy, będziemy inspirować się pomysłami. Dodatkowo obecna na spotkaniu nasza Animatorka z Centrum Wspierania Aktywności Społecznej CAL Pani Marta Henzler, wesprze nas kontaktami z osobami  mającymi doświadczenie w realizacji projektów na „Wioskę Tematyczną”. Powstał też  9 osobowy Komitet Organizacyjny,  ustaliliśmy datę spotkania Komitetu, który zajmie się  szczegółowo tematem  Muzeum, a na kolejnym spotkaniu Partnerstwa Lokalnego zrelacjonuje efekty działań.  
Na fali planowania Muzeum nie zapomnieliśmy o ustaleniu przybliżonej daty kolejnego spotkania Partnerstwa na Rzecz Budowania Więzi Społecznych i Rozwoju Kultury w Gminie Trojanów, będzie to pierwsza połowa listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie. Wówczas zajmiemy się kolejnymi sprawami  Lokalnego Partnerstwa.

 Fotografie ze spotkania i wystawy w Zespole Szkół w Podebłociu udostępnione bibliotece przez Jakuba Szlendaka - przedstawiciela młodzieży na spotkaniu.