środa, 30 kwietnia 2014

Foto relacja z Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły.

Oto obiecana foto relacja  z Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły.
wtorek, 29 kwietnia 2014

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły rozstrzygnięty.

Już za nami Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły.

W słoneczny, wtorkowy poranek 29 kwietnia 2014 roku odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie piękne spotkanie z poezją i twórczością Karola Wojtyły- Jana Pawła II. 

Biblioteka w Trojanowie wspólnie z Zespołem Szkół w Korytnicy im. Jana Pawła II zaprosiła do udziału w  rywalizacji konkursowej uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Trojanów.
Konkurs rozpoczął się punktualnie o godzinie 10. Po przywitaniu wszystkich obecnych Recytatorów i Gości  przez Elżbietę Sznendak - Dyrektor  Biblioteki głos zabrała Pani Teresa Szpadzik - Dyrektor Zespołu  Szkół Im. Jana Pawła II w Korytnicy, nawiązując do obchodów w związku z kanonizacją Jana Pawła II, natomiast Ks. Zbigniew Grzymała - Proboszcz Parafii Korytnica życząc Recytatorom natchnienia od Św. Jana Pawła II, opowiedział o zebranym swoich osobistych spotkaniach z Papieżem. 
Nadszedł czas na prezentacje przygotowanych przez uczestników konkursu utworów poetyckich. Jury w pięcioosobowym składzie dokonało oceny recytatorów i wytypowało zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

w grupie klas podstawowych I-III :
I miejsce - Aleksandra Jakubaszek 
II miejsce - Magdalena Krzemińska

W grupie klas podstawowych IV-VI :
I miejsce - Daniela Budzisz
II miejsce - Kornelia Łukasik

w grupie klas gimnazjum I-III :
I miejsce - Kamila Świtek
II miejsce - Katarzyna Bryzek

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe za udział oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie. 
Recytatorzy, którzy zdobyli I miejsce w konkursie, dodatkowo otrzymali nagrody książkowe przekazane przez Księdza Proboszcza.

Po rywalizacji konkursowej, wszyscy Recytatorzy,  Nauczyciele oraz obecni Goście obejrzeli wystawę publikacji i czasopism archiwalnych dotyczących Jana Pawła II, a następnie zostali zaproszeni na papieską kremówkę.


Wkrótce foto relacja z konkursu.

wtorek, 1 kwietnia 2014

Konkurs Recytatorski Poezji Karola WojtyłyGminny Konkurs Recytatorski

Poezji Karola Wojtyły 


Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Trojanów do udziału w  Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły.
Konkurs organizowany jest w związku z kanonizacją Jana Pawła II. Wyniesienie na ołtarze Papieża Polaka, to oczywisty powód do radości, ale także niepowtarzalna okazja, aby na nowo zgłębić jego twórczość  i szukać w niej inspiracji do rozwoju duchowego i artystycznego.
Cele konkursu:
Podkreślenie radości z kanonizacji Papieża Polaka.
Popularyzacja  poezji Karola Wojtyły .
Pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego.
Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.
Założenia organizacyjne:
Konkursu przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej z gminy Trojanów.
Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych :
klasy I - III  szkoły podstawowej,
klasy IV - VI szkoły podstawowej,
klasy I - III gimnazjum.
Szkoły zgłaszają po 1  uczestniku z każdej grupy wiekowej, wytypowanym w eliminacjach szkolnych.
Uczestnik prezentuje dwa utwory:
autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II.
Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.). Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 Schemat kryteriów oceny recytacji:
dobór utworu - do 5 pkt. za każdy utwór
dykcja − do 5 pkt. za każdy utwór
tempo − do 5 pkt. za każdy utwór
intonacja − do 5 pkt. za każdy utwór
zrozumienie utworu − do 5 pkt. za każdy utwór
ogólne wrażenie  − do 5 pkt. za każdy utwór                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   uczestnik może otrzymać maksymalnie 30 x 2 = 60 punktów.
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie.
Wypełnioną Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1) prosimy przesłać do 15 kwietnia  2014 r. na adres organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie z dopiskiem „zgłoszenie na konkurs” lub drogą elektroniczną email  gbptrojanow@op.pl  Konieczne jest też wypełnienie i dostarczenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
Eliminacje konkursu w w/wymienionych kategoriach odbędą się  dnia  29.04.2014r. o godz. 10.00 w  Gminnej   Bibliotece Publicznej w Trojanowie.
·         Program  konkursu: 
·         godz.   9.45  –  przyjazd uczestników i rejestracja
·         godz. 10.00 – otwarcie konkursu i przesłuchania recytatorów w trzech grupach wiekowych:                    szkoły podstawowe  oraz gimnazja .
·         godz. 12.00 – narada jury
·         godz. 12.45-  uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
·         godz. 13.30 – zakończenie.
Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia dostępny jest również na stronie internetowej Biblioteki w Trojanowie   http://bibliotekatrojanow.blogspot.com/

Karta zgłoszenia
na
Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły
Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie i Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy
Szkoły zgłaszają po 1 uczestniku z każdej grupy wiekowej.
1.     Imię i nazwisko……………………………………………………….
2.     Szkoła…………………………… ……….. ……. Klasa ……………
3.     Repertuar (tytuł i autor – pełne imię i nazwisko)
a)     Utwór  1………………………………………………………
b)    Utwór  2  ……………………………………………………..
4.     Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora  (czytelnie)……………………………………………………

 Pieczęć szkoły


Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu  (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 
Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:………………………………………….
Data i czytelny podpis ucznia:……..................................