piątek, 6 lutego 2015

Bezpłatny Internet w Bibliotece


„Orange dla bibliotek” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie etap 2014

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie oraz Filia w Korytnicy brały udział w organizowanym przez Fundację Orange programie "Orange dla bibliotek", którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacji, kultury i edukacji. Dzięki dotacji Fundacji Orange użytkownicy Biblioteki mogli bezpłatnie korzystać z szerokopasmowego dostępu do Internetu, dotacja bowiem  przeznaczona była na pokrycie kosztów opłat abonamentowych łącza internetowego Neostrada i DSL w GBP Trojanów i w Filii.

„Dzięki temu, że w naszych Bibliotekach jest darmowy Internet dzieci i młodzież uczestniczą  w zajęciach, które mają na celu podniesienie ich świadomości w kwestii bezpiecznego korzystania z sieci. Nabywają oni również umiejętności z zakresu wyszukiwania i selekcji  internetowych informacji, potrzebnych w toku edukacji, a także w celach rozrywkowych.
Dorośli użytkownicy wykorzystują sieć Internetową w wielu aspektach społecznej działalności m.in.: korzystanie z portali społecznościowych i komunikatorów, obsługa kont pocztowych,  przeszukiwania serwisów tematycznych np. agencji pracy, serwisów hobbystycznych itp.
Bibliotekarze wykorzystują dostęp do sieci Internet podczas codziennej pracy: np. do pozyskiwania i tworzenia opisów bibliograficznych oraz innych prac merytorycznych; do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, przygotowywania lekcji bibliotecznych, prezentacji multimedialnych, materiałów do wystaw.
Internet niezbędny jest również do prowadzenia działalności informacyjnej, prowadzenia strony internetowej http://bibliotekatrojanow.blogspot.com, przeglądania katalogów on-line, do kontaktu e-mail z czytelnikami; do prowadzenia działalności promocyjnej na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/GBPTrojanow; pozyskiwania nabytków książkowych w hurtowniach internetowych; utrzymywania ciągłego kontaktu w ramach sieci bibliotecznej. Internet wykorzystywany jest również do współpracy Biblioteki ze środowiskiem lokalnym i współpracującymi firmami” – mówi Elżbieta Szlendak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie