poniedziałek, 26 września 2016

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły

III Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły 
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie serdecznie zaprasza Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Trojanów do udziału w  Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły.
Konkurs odbędzie się dnia  19.10.2016 r. o godz. 10.00 w  Gminnej   Bibliotece Publicznej w Trojanowie.
Cele konkursu:
Popularyzacja  poezji Karola Wojtyły.
Pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego.
Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.
Regulamin:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej 
z Gminy Trojanów.
Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych :
klasy I - III  szkoły podstawowej,
klasy IV - VI szkoły podstawowej,
klasy I - III gimnazjum.
Szkoły zgłaszają po 2  uczestników z każdej grupy wiekowej, wytypowanych w eliminacjach szkolnych.
Uczestnik prezentuje dwa utwory:
autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II.
Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.). Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
Komisja Konkursowa, przy ocenie recytatorów, weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, tempo recytacji, interpretację utworów, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
Zwycięzcy konkursu zdobędą nagrody książkowe, natomiast wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty zgłoszenia 
Wypełnioną Kartę zgłoszenia ( załączoną poniżej) prosimy przesłać lub dostarczyć w nie przekraczalnym terminie do 12 października  2016 r. na adres organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie,      08-455 Trojanów lub  drogą elektroniczną e-mail  gbptrojanow@op.pl  Konieczne jest też wypełnienie i dostarczenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
Program  konkursu:

·         godz. 10.00 – otwarcie konkursu i przesłuchania recytatorów w trzech grupach wiekowych:                   szkoła podstawowa  oraz gimnazjum .
·         godz. 12.00 – narada jury
·         godz. 12.45-  uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
·         godz. 13.30 –słodki poczęstunek i zakończenie.
Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia dostępne są również na stronie internetowej Biblioteki w Trojanowie   http://bibliotekatrojanow.blogspot.com/
Tel.  25 682 75 71Karta zgłoszenia
na
Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły
Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
Szkoły zgłaszają po 2 uczestników z każdej grupy wiekowej.
1.     Imię i nazwisko……………………………………………………….
2.     Szkoła…………………………… ……….. ……. Klasa ……………
3.     Repertuar - (tytuł i autor – pełne imię i nazwisko)

a)     Utwór  1………………………………………………………

b)    Utwór  2  ……………………………………………………..
4.     Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora  (czytelnie)………………………………………………………….

 Pieczęć szkoły


Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji i promocji Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 
Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:……………………………………………….

Data i czytelny podpis ucznia:………………………………………………………………..

środa, 21 września 2016

Wycieczka Uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wieckowie

We wtorkowe popołudnie 20 września  Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie gościła Uczniów i Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Więckowie. W programie wycieczki szkolnej znalazła się nasza Biblioteka z czego BARDZO się cieszymy.
 Dla najmłodszych dzieci dużą atrakcją był nowy kącik zabaw, starsze dzieci zwiedziły Bibliotekę oraz wysłuchały informacji o zasobach książkowych i nowych technologiach dostępnych dla każdego Czytelnika w  naszej Bibliotece. Chętni Uczniowie wzięli udział w krótkich warsztatach pisarskich a część osób zapisała się do Biblioteki i wypożyczyła książki.