sobota, 7 czerwca 2014

Foto relacja z konkursu recytatorskiego.


czwartek, 5 czerwca 2014

Wyniki Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego



W środę 04 czerwca 2014r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie odbył się Gminny Etap XXXI Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. Do rywalizacji  przystąpiło  10 uczniów z pięciu szkół podstawowych z  terenu Gminy Trojanów  -  Szkoła Podstawowa w Trojanowie, w Podebłociu, w Życzynie, w Budziskach oraz w Damianowie. Recytatorzy wystąpili w dwóch grupach wiekowych – klasy I-III oraz  klasy IV-VI. Dzieci miały za zadanie zaprezentować utwór poetycki dowolnego autora oraz fragment prozy również dowolnego autora. Młodych artystów oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Jadwiga Kocon,  Agata Niezgoda, Krystyna Nagadowska, Elżbieta Szlendak. Jury, przy ocenie recytatorów, brało pod uwagę: dobór repertuaru, tempo recytacji, interpretację utworów, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. W kategorii uczniów klas I-III pierwsze miejsce zajęła  Monika Dworak z II klasy Szkoły Podstawowej im. Bolesława Grudniaka w Trojanowie. Monika recytowała wiersz pt. „Skarga” Agnieszki Frączek oraz prozę fragm. „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren. Drugie miejsce zdobyła  Magdalena Krzemińska z kl. III   Szkoły Podstawowej w Damianowie. Magdalena recytowała wiersz „Rozrzutny wróbel” Jana Brzechwy oraz  prozę „Mama, która patrzy inaczej” Urszuli Piotrowskiej. W kategorii  klas IV-VI  zwyciężyła Oliwia Ostałowska  z kl. IV Szkoły Podstawowej w Budziskach. Oliwia recytowała wiersz „Zosia Samosia” Juliana Tuwima oraz prozę „Chłopak na opak”- fragm. „Poprawiona dwójka” Hanny Ożogowskiej. Drugie miejsce zajęła  Karolina Rumianek z kl. VI z Zespołu Szkół im. Dawnych Słowian w Podebłociu. Karolina recytowała wiersz „Strasna zaba” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  oraz prozę „Ala ma kota” Małgorzaty Budzyńskiej.  Komisja Konkursowa zwycięzcom przyznała nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie, pozostali recytatorzy otrzymali podziękowanie w postaci dyplomu oraz drobnego upominku. Po prezentacjach konkursowych wszyscy obecni  spotkali się na słodkim poczęstunku przygotowanym przez Bibliotekę.  

Dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie serdecznie dziękuje Nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie uczniów do udziału w Konkursie.