wtorek, 25 kwietnia 2017

GMINNE ELIMINACJE XXXIV KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO


Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie 
zaprasza
 na gminne eliminacje 

XXXIV   KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI
 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

które odbędą się
17 maja 2017 r.  o godz. 10°° w czytelni Biblioteki w Trojanowie. Zgłoszenia  uczestników prosimy nadsyłać lub dostarczyć do 11 maja 2017 r.  Placówka ta typuje po dwóch recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.

  
Finał   Siedlce, 13 czerwca 2017 r.
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

zapraszamy
uczniów szkół podstawowych
do udziału w konkursie

REGULAMIN

  • Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

v  uczniowie klas I - III szkół podstawowych
v  uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

  • Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

  • Sądy Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację    utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

  • Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.

  • Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.

  • Konkurs przebiega w 4 etapach:
v  ELIMINACJE SZKOLNE - do 10 maja 2017 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje dwóch   uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.
v  ELIMINACJE GMINNE  - 17 maja 2017 r.  o godz. 10°° w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie. Zgłoszenia  uczestników prosimy nadsyłać lub dostarczyć do 11 maja 2017r.  Placówka ta typuje po dwóch recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.  ( gbptrojanow@op.pl  tel. 25 682 75 71 )
v  ELIMINACJE POWIATOWE -  24 maja 2017 r.  o  godz.  1000 w Miejsko  Powiatowej  Bibliotece  Publicznej  w  Garwolinie. Jury  wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale. (Jeśli w powiecie jest dużo szkół podstawowych i nie odbywają się eliminacje gminne organizator ma prawo zmniejszyć ilość reprezentantów szkół do dwóch w każdej grupie).
v  FINAŁ13 czerwca 2017 r. w Siedlcach. Początek o godz. 900 MOK, Sala Widowiskowa PODLASIE  ul. Sienkiewicza 63
 
Informacji udzielają: biblioteki, ośrodki kultury i Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

(tel. 25-794-31-24, Halina Tunkiewicz, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl).

XXXIV KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

                                                       KARTA UCZESTNIKA1.      Imię i nazwisko _________________________________________________________________
2.      Szkoła ______________________________________________________________ klasa _____
3.      Repertuar (tytuł i autor- pełne imię i nazwisko):
a/ poezja ________________________________________________________________________
b/ proza _________________________________________________________________________
4.      Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora (czytelnie) adres e-mailowy
pieczęć szkoły
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora gminnych eliminacji: na potrzeby XXXIV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci  im. Kornela Makuszyńskiego oraz promocji tego konkursu na stronie GBP w Trojanowie  i w mediach (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 

Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:………………………………………….
Data i czytelny podpis ucznia:……………………………………………………………