czwartek, 2 listopada 2017

W konkursie można było zdobyć "Siedem łyżeczek" a nawet "Ziemię Świętą" .


Za nami IV edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły.W czwartek 26 października 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie kolejny już raz zorganizowała święto poezji i prozy religijnej w postaci konkursu, który miał na celu popularyzację poezji Karola Wojtyły oraz utworów innych autorów o tematyce religijnej, pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.        W konkursie wzięło udział 25 recytatorów ze Publicznych Szkół Podstawowych z : Trojanowa , Korytnicy, Podebłocia, Woli Koryckiej , Budzisk i  z Więckowa,  w grupie  klas I-III klas,  grupie klas IV-VI oraz w grupie klas VII , II i III gimnazjów.Oceny recytatorów i wytypowania zwycięzców dokonała Komisja w składzie:  pani Elżbieta Szlendak, pani Agata Niezgoda, pani Krystyna Nagadowska .Jury przyznało nagrody książkowe za zajęcie I i II miejsca oraz wyróżnienia nagrodzone książkami. Komisja wręczyła wszystkim recytatorom dyplomy za udział w konkursie oraz dyplomy za zajęte miejsca i wyróżnienia.Recytatorzy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkę IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły w postaci kalendarza „Jan Paweł II na każdy dzień”.
W grupach klas I –III:
I miejsce zajęła Joanna Tomaszewska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trojanowie, która recytowała utwór Elżbiety Jones pt. „ Jan Paweł  II” oraz „Ufność dzieciny” nieznanego autora. Joanna w nagrodę  otrzymała książkę pt. „ Biblia dla dzieci”.

II miejsce zajął  Jan Lasocki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Korytnicy, recytował  orędzie  „Urbi et Orbi  2005” oraz wiersz  pt. „Odszedłeś”.

Jan w nagrodę otrzymał książkę   pt. „Biblia Stary i Nowy Testament dla rodziny”.

Wyróżnienie  przyznano Emilii Mroczek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Koryckiej, która recytowała utwór nieznanego autora pt. „ Z wadowickiej ziemi” oraz  „ Pamiętaj o Bogu” .
Emilia w nagrodę otrzymała książkę  ks. Jana Twardowskiego pt.  „Serce za serce”.
Wyróżnienie  otrzymał  Norbert Jasek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trojanowie, który recytował  utwór Jana Pawła II pt. „Miłość mi wszystko wyjaśniła” oraz wiersz  ks. Józefa Tischnera pt. „Żyj pięknie” .
Norbert został nagrodzony książką  ks. Jana Twardowskiego pt. „Siedem łyżeczek”.
  W grupie klas IV – VI:
I miejsce zajęła Dominika Mroczek  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Koryckiej, która recytowała    utwór pt. „Musicie” według nauk św. Jana Pawła II oraz fragment utworu pt. „Pociąg do Nieba” .
Dominika wygrała książkę  Szymona Hołowni pt. „ Święci codziennego użytku”.
II miejsce zajął  Mikołaj Głodek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach, który recytował  „Magnificat” Karola Wojtyły oraz wiersz Antonety  Anny Bednarek pt. „Miłość Boża” .
Mikołaj w nagrodę otrzymał album pt. „ Święty Jan Paweł II”.
Wyróżnienie  otrzymała Julia Rodak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Korytnicy, która recytowała   utwór Julii Chudzik  pt. „Spełniony w nadziei” oraz  „Wspomnienie o Janie Pawle II” Marceliny Bronowickiej.
Julia została nagrodzona książką Małgorzaty Skowrońskiej pt. „ Jak być dobrym człowiekiem”.
Wyróżnienie  otrzymała Aleksandra Piskor  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podebłociu, która recytowała  utwór Jana Pawła II pt. „Dzieci” oraz „Hymn o miłości” z Listu do Koryntian Św. Pawła. 
Aleksandra została nagrodzona książką  Grażyny Bąkiewicz pt. „ Walka o wolność”.

Klasa VII  oraz II i III Gimnazjum:
I miejsce  zajęła Aleksandra Czyszek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podebłociu, która recytowała  wiersz Karola Wojtyły pt. „Do sosny polskiej”  oraz utwór nieznanego autora pt. „Skazani na życie”.
Aleksandra zdobyła album pt. „Ziemia Święta”.
II miejsce zajęła Marlena Rumianek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podebłociu, która recytowała utwór Jana Pawła II  pt. „Myśli człowieka” oraz wiersz księdza Jana Pałygi pt. „ Bogu dać szansę”.
Marlena została nagrodzona książką Katarzyny Olubińskiej pt.   „Bóg w wielkim mieście”.
Wyróżnienie  otrzymała Maja Pawlak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trojanowie, która  recytowała  wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Aby się stało” oraz  utwór Karola Wojtyły pt. „Wybrzeże  pełne ciszy”.
Maja zdobyła książkę Doroty Terakowskiej  „Tam, gdzie spadają anioły”.
Wyróżnienie  otrzymała Amelia Urban z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trojanowie , która recytowała wiersz Magdaleny Głąb „Odszedłeś do domu Ojca” oraz utwór ks. Jana Twardowskiego pt. „Kiedy mówisz”.
Amelia  zdobyła książkę Reginy Brett  pt.   „Jesteś cudem”.
Po skończonej rywalizacji konkursowej Dyrektor Biblioteki  zaprosiła wszystkich obecnych na słodki poczęstunek, przygotowany przez Bibliotekarki.Ten wyjątkowy dzień w Gminnej Bibliotece Publicznej był sposobnością dla dzieci i młodzieży z różnych szkół  do zgłębiania poezji religijnej a przede wszystkim twórczości  świętego Jana Pawła II. Wydarzenie to było też okazją dla Recytatorów do poznania się, rozmów i zdobywania nowych doświadczeń.

czwartek, 5 października 2017

IV Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły

IV Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły 
Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie serdecznie zaprasza Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Trojanów do udziału w  Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły.
Konkurs odbędzie się dnia  26.10.2017r. (czwartek) o godz. 10°°
w czytelni  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Trojanowie.
Cele konkursu:
Popularyzacja  poezji Karola Wojtyły oraz utworów innych autorów o tematyce religijnej.
Pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego.
Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.

Regulamin:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej 
z Gminy Trojanów.
Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych :
1.      klasy I - III  szkoły podstawowej,
2.      klasy IV - VI szkoły podstawowej,
3.      klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy II - III gimnazjum.

Szkoły zgłaszają po 2  uczestników z każdej grupy wiekowej, wytypowanych w eliminacjach szkolnych.
Uczestnik prezentuje dwa utwory:
1)    utwór autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II .
2)   utwór dowolnego autora o tematyce religijnej.
Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.). Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
Komisja Konkursowa, przy ocenie recytatorów, weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, tempo recytacji, interpretację utworów, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
Zwycięzcy konkursu zdobędą nagrody książkowe, natomiast wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty zgłoszenia i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. 
Wypełnioną Kartę zgłoszenia ( załączoną poniżej) prosimy przesłać lub dostarczyć w nie przekraczalnym terminie do 20 października  2017 r. na adres organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie, 08-455 Trojanów lub  drogą elektroniczną e-mail  gbptrojanow@op.pl  Konieczne jest też wypełnienie i dostarczenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
Program  konkursu:
·         godz. 10.00 – otwarcie konkursu i przesłuchania recytatorów w trzech grupach wiekowych,
·         godz. 12.00 – narada jury,
·         godz. 12.45-  uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród,
·         godz. 13.30 –słodki poczęstunek i zakończenie.
Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia dostępne są również na stronie internetowej Biblioteki w Trojanowie   http://bibliotekatrojanow.blogspot.com/ Tel.  25 682 75 71
Karta zgłoszenia
na
Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Karola Wojtyły
Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
Szkoły zgłaszają po 2 uczestników z każdej grupy wiekowej.
1.     Imię i nazwisko……………………………………………………….
2.     Szkoła…………………………… ……….. ……. Klasa ……………
3.     Repertuar - (tytuł i autor – pełne imię i nazwisko)

a)     Utwór  1………………………………………………………

b)    Utwór  2  ……………………………………………………..


4.     Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora  (czytelnie)………………………………………………………….

 Pieczęć szkoły
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji i promocji Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 
Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:……………………………………………….

Data i czytelny podpis ucznia:………………………………………………………………..

piątek, 18 sierpnia 2017

"Piracka Wyspa" Teatru Fantazja na scenie "pod chmurką" w Trojanowie

Pirat Felek wraz ze swoją dzielną Piratką Piranią po całorocznym rejsie po morzu udają się na wyspę by wypocząć w ciszy i spokoju na słonecznej plaży. Tam spotykają Piotrusia i Kitkę, dzieci strasznie się nudzą, gdyż w okolicy nie ma zasięgu sieci internetowej i nie mają pomysłu co ze sobą zrobić. Piotruś do tej pory spędzał czas na grach w telefonie lub surfował w Internecie. Piraci nie potrzebują laptopa, smartphona ani Internetu, aby świetnie się bawić. Pokazują dzieciom, że na świeżym powietrzu można fantastycznie spędzać czas, dzięki temu Piotruś wraz ze swoją siostrą przeżył niesamowite przygody a nawet odnalazł piracki skarb.
Taką wakacyjną historię zaprezentowali Aktorzy Teatru Fantazja dla najmłodszych Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie.
Serdecznie dziękuję Aktorom za piękną grę, wakacyjne inspiracje oraz za zaangażowanie wszystkich Widzów do wspólnej zabawy.
Pragnę serdecznie podziękować Redakcji lokalnej gazety Twój Głos za umieszczenie informacji nadesłanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie o wakacyjnym przedstawieniu pt. „Piracka Wyspa”. Dzięki Państwa życzliwości informacja dotarła do naprawdę dużej liczby mieszkańców Gminy Trojanów, na spektakl przybyło ok. 100 osób.
Podziękowanie kieruję też w stronę Strażaków OSP Trojanów, którzy udostępnili Bibliotece altanę, gdzie mogło odbyć się przedstawienie dla tak dużej liczby Widzów.
Dziękuję wszystkim Dzieciom, Rodzicom i Przedszkolu Mały Miś za przybycie i wspólną zabawę.
Pracownikom dziękuję za pomoc w zorganizowaniu tej udanej imprezy.

A oto relacja :)

w oczekiwaniu na spektakl

Oto fotki z kolejnego aparatu :)