czwartek, 21 maja 2015

Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego- gminne eliminacje.
20 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie odbyły się gminne eliminacje XXXII Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego dla uczniów szkół podstawowych.

Do Konkursu  zgłosiło się 19 uczniów, (7 – kategoria klas I-III i 12 – kategoria klas IV-VI)
Uczniowie mieli za zadanie przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora, a ich prezentacje oceniane były przez Jury bibliotekarskie  w składzie: Agata Niezgoda,  Krystyna Nagadowska oraz  Elżbieta Szlendak.
Po skończonej prezentacji repertuaru recytatorów Jury udało się na naradę podczas, której  wyłoniło zwycięzców. Będą oni reprezentować naszą Gminę w etapie powiatowym. Jury wytypowało I i II miejsce w kategorii klas I-III oraz IV-VI, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny:
 w kategorii klas I-III
- I miejsce – Monika Dworak z klasy III Szkoły Podstawowej im. Bolesława Grudniaka w Trojanowie
\- II miejsce – Zuzanna Ochnio z klasy III  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy
w kategorii klas IV-VI
- I miejsce –Aleksandra Czyszek z klasy V Zespołu Szkół im. Dawnych Słowian w Podebłociu
- II miejsce – Karolina Tarnowska z klasy VI Szkoły Podstawowej w Woli Koryckiej.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe – będą też reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych Konkursu, które odbędą się 28 maja 2015r. w Miejsko Powiatowej Bibliotece Publicznej w Garwolinie.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienie i nagrodę książkową za ciekawy repertuar Marcie Kępce z VI klasy Szkoły Podstawowej w Więckowie.
 Wyróżnienie i nagrodę książkową otrzymały również uczennice:
- Emilia Majek z V klasy Szkoły Podstawowej im. Bolesława Grudniaka w Trojanowie,
- Aleksandra Jakubaszek z III klasy Szkoły Podstawowej w Woli Koryckiej.
Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy a po skończonej rywalizacji zostali zaproszeni na słodki poczęstunek w Bibliotece.


W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim Nauczycielom, którzy  zaangażowali się w przygotowanie Uczniów do udziału w Gminnym Etapie XXXII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci  im. Kornela Makuszyńskiego, zorganizowanego
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trojanowie.

Gratulujemy laureatom i życzymy sukcesu w najbliższy czwartek.
Wkrótce fotorelacja :)


piątek, 15 maja 2015

ZAPROSZENIEGMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TROJANOWIE.
 


Zaprasza


   Uczniów i  Nauczycieli na Gminne Eliminacje
XXXII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci  im. Kornela Makuszyńskiego
 dnia 20 maja 2015 r. (w środę) o godz. 10ºº
w czytelni Biblioteki.

Mieszkańców  zapraszamy do oglądania i podziwiania występów utalentowanych recytatorów, którzy wezmą udział 
w Gminnych Eliminacjach  XXXII KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

*  Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Trojanów typują po dwóch uczniów w każdej grupie wiekowej (wymienionej w regulaminie) do udziału w eliminacjach gminnych konkursu, regulamin oraz wzór zgłoszenia w załączeniu.

*  Zgłoszenia uczestników należy dokonać do dnia 15.05.2015r. na adres: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TROJANOWIE
08 – 455 Trojanów,  tel.  025 682 75 71 lub przysłać skan zgłoszenia  e-mailem gbptrojanow@op.pl 
Konieczne jest też wypełnienie i dostarczenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu. 

Poniżej wzór zgłoszenia na konkurs  XXXII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

KARTA UCZESTNIKA


1.      Imię i nazwisko _________________________________________________________________
2.      Szkoła ______________________________________________________________ klasa _____
3.      Repertuar (tytuł i autor- pełne imię i nazwisko):
a/ poezja ________________________________________________________________________
b/ proza _________________________________________________________________________
4.      Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora (czytelnie) adres e-mailowy
pieczęć szkoły

Oświadczenie Uczestnika Konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu recytatorskiego  (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) 

Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów:    ………………………………………….

Data i czytelny podpis ucznia:           ………………..................................